Publisert: , Oppdatert:

Intensjonsavtale mellom Kystverket og Norsk Romsenter om satellittbasert AIS

Direktørene i Norsk Romsenter og Kystverket signerte mandag 10. juni en avtale som skal sikre videre samarbeid om å opprettholde en satellittbasert kapasitet for sivil overvåking av skipsbevegelser i norske havområder.

Siden 2008 har Forsvarets Forskningsinstitutt, Norsk Romsenter og Kystverket samarbeidet om en utprøving av satellittbasert AIS. Dette resulterte i at prøvesatellitten AISSat-1 kom i drift fra 12.juli 2010. Utprøvingen har vært svært vellykket og ytterligere en prøvesatellitt,  AISSat-2, vil komme i drift i løpet av 2013. Disse satellittene har begrenset levetid og må fornyes etter en tid for at overvåkingsevnen skal opprettholdes. 

Slike fornyelser er gjort til en del av sjøtransportinfrastrukturen i den foreslåtte Nasjonal Transportplan 2014 – 2023. Hvis Stortingsbehandlingen fører til at transportplanen blir vedtatt så innebærer avtalen som ble undertegnet mandag at Norsk Romsenter og Kystverket utdyper samarbeidet ytterligere for å realisere denne delen av transportinfrastrukturen i Norge.

Siste nytt