Publisert: , Oppdatert:

Losutvalget overleverte sin utredning

I dag, mandag 10. juni, overleverte Losutvalgets leder, Bjørn Solbakken, NOU 2013:8 ”Med los på sjøsikkerhet” til fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Det regjeringsoppnevnte utvalget har vært sammensatt av personer som representerer rederinæringen, havnene, losene, miljøinteresser og myndighetene – sistnevnte med representanter fra både Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Troms fylkeskommune.

Losutvalget har hatt i oppdrag å foreta en bred gjennomgang av lostjenesten, og å se på hvordan lostjenesten kan utvikles videre. Utvalget har blant annet vurdert hvilke fartøy som bør være omfattet av losplikt, hvor losplikten skal gjelde, farledsbevisordningen og organiseringen av lostjenesten.

- Regjeringa vil styrke sjøtransporten. Vi er derfor avhengige av en fremtidsrettet og kostnadseffektiv lostjeneste. Lostvalgets anbefalinger er et viktig innspill til regjeringas videre arbeid for å forbedre denne tjenesten. Det er et godt utgangspunkt at utvalget, som består av representanter for rederiene, losene, havnene, fagorganisasjonene og miljøinteressene, i stor grad er enige om hvordan fremtidens lostjeneste bør se ut, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Kystverket er én av flere interessenter som har vært involvert i arbeidet med ”Med los på sjøsikkerhet”. I den videre prosessen vil Kystverket også komme med sine høringsuttalelser. 

Utredningen skal ut på høring før sommeren, med tre måneders høringsfrist.

Relaterte dokumenter

Siste nytt