Publisert: , Oppdatert:

Nye kystverkfartøy på Doffin

Kystverket skal anskaffe nytt fartøy, og er nå på Den nasjonale portalen for offentlige anskaffelser i Norge, Doffin, med henvendelse til potensielle leverandører. Avtalen som skal inngås innebærer opsjon på ytterligere ett fartøy.

Leverandøren skal forestå bygging av fartøyet. Oppdragsgiver har kjøpt «as built»-tegninger fra nåværende leverandør, og en ekstern konsulent vil utarbeide byggespesifikasjon.

Levering av fartøyet som Kystverket skal anskaffe er i løpet av 2015. Videre vil det bli avtalt opsjon på ytterligere ett fartøy, med sannsynlig levering i 2017. Oppdragsgiver vil stå fritt til å benytte seg av opsjon.

Bakgrunn

I Kystverkets fartøysfornyingsplan fra 2007 legges det opp til anskaffelse av minimum seks nye fartøyer som kan benyttes både til vedlikehold av farleien og til oljevernberedskap. Det er lagt til grunn at utskiftningen av flåten skal skje gradvis over omtrent ti år.

Gjennom fartøysfornyingsplanen vil Kystverket sikre fartøyer med nødvendige egenskaper og egnet utrustning for å ivareta oppdragsgivers oppgaver i kystnære områder. Disse oppgavene består av vedlikehold og nyetablering av navigasjonsinstallasjoner, samt oljevern og miljøbeskyttelse.

Nummer tre og fire

Behovet for nye fartøy skyldes blant annet at den eksisterende flåten i stor grad består av eldre fartøy. Det presiseres at det meste av oljevernutstyr vil bli anskaffet av Kystverket i en separat anskaffelse.

Kystverket Rederi har fått bygget to nye fartøy , henholdsvis OV ”Utvær” og OV ”Skomvær”. OV ”Utvær” ble overtatt i juni 2012, og OV ”Skomvær” skal overtas i juni i år.

Siste nytt