Publisert: , Oppdatert:

Si din mening om internasjonale administrative krav

FNs maritime organisasjon, IMO (International Maritime Organization) jobber med å redusere administrative krav. I den forbindelse har de nedsatt en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra hele det internasjonale maritime miljøet.

Gruppens hovedmål er å frigjøre ressurser fra adminstrative oppgaver i både industri og administrasjon. Dette bidrar til IMOs mål om effektive sikkerhetsreguleringer (safety and security) til sjøs, og god forebygging og kontroll av forurensing fra skip.

Arbeidsgruppen har laget en egen hjemmeside. Der ligger blant annet et spørreskjema der alle som er berørt av de administrative kravene i IMOs virkemidler oppfordres til å svare. Eksempler på adminstrative krav er å oppbevare eller gi opplysninger om bord på skipet eller å gi informasjon til myndighetene eller til IMO.

Kystverket oppfordrer alle norske berørte parter om å besvare spørsmålene. Det tar ca. 5 minutter å svare på spørsmålene.

Siden er åpen mellom 7. mai 2013 og 31. oktober 2013.

Arbeidsgruppen vil evaluere tilbakemeldingene gitt i spørreundersøkelsen og utarbeide anbefalninger til hvordan "den administrative byrden" kan lettes. Forslagene vil bli lagt frem for IMO.

 

Siste nytt