Publisert: , Oppdatert:

Nå kan skipsfarten melde elektronisk til politiet

Fra 13. juni 2013 skal skipsfarten sende forhåndsmelding av mannskaps- og passasjeropplysninger til politiet elektronisk via SafeSeaNet Norway (SSN N). Overgangen til elektroniske meldinger fra skipsfarten vil bidra til mer effektiv sjøgrensekontroll.

Innføringen av elektroniske forhåndsmeldinger til politiet i SSN N er et prøveprosjekt som skal testes ut ved alle kystpolitidistrikter i Norge.

─ Politiets nye rutiner for elektronisk mottak av mannskaps- og passasjerlister har mange positive aspekter. Tredjelandsborgere som krysser sjøgrensen på vei til norsk territorium vil bli underlagt et sterkere kontrollregime enn tidligere, sier seksjonsleder John Ståle Stamnes i internasjonal seksjon i Politidirektoratet.

Rapportering av mannskaps- og passasjerlister er lovpålagt for skip som krysser norsk territorialgrense, som også er en del av yttergrensen i Schengenområdet.

Et bedre beslutningsgrunnlag

Ved elektronisk søk på personer og dokumenter i ”Schengen Information System” (SIS II) og norske registre får politiet ─ som grensekontrollmyndighet ─ et bedre grunnlag for å avdekke personer som for eksempel er nektet innreise til Schengen-området.  Dette understøtter politiets internasjonale forpliktelser i ”Schengen Border Code” og norsk regelverk.

─ Politiet vil kunne tilpasse sin lokale kontrollvirksomhet i samsvar med den trusselvurdering og risikoanalyse som utarbeides på sjøgrensen. Overgangen fra manuell til elektronisk kontroll av mannskaps- og passasjerlistene vil også være tidsbesparende, ressurseffektiv og kontrollerbar samtidig som kontrollvolumet øker, opplyser Stamnes.

Testet ut siden 2012

Forhåndsmelding av mannskaps- og passasjerlister via SSN Norway-portalen ble satt inn i en begrenset prøvedrift for Rogaland politidistrikt, Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, og Hordaland politidistrikt i mars 2012. Et utvalg av agenter har i prøveperioden rapportert inn passasjer- og mannskapslister på vegne av skipsfarten.

─ Pilotperioden har vært nyttig og helt nødvendig, spesielt med hensyn til den tekniske løsningen som er utviklet i politiet. Marginale feil er dekket og utbedret underveis i prosessen. Erfaringen har vist at næringen tilpasser seg og har forståelse for de nye rutinene som skal tre i kraft for lovpålagt forhåndsmelding av mannskaps- og passasjerlister til kontrollmyndigheten, sier Stamnes.

Utvikler en nasjonal meldingsportal

Innføringen av politiets meldingsbehov i SafeSeaNet Norway tar Kystverket et steg videre mot etableringen av en felles nasjonal meldingsportal for skipsfarten. Skip, rederier, agenter og charteroperatører skal på sikt kunne sende inn rapporteringspliktig informasjon elektronisk til norske myndigheter kun én gang, istedenfor at samme informasjon sendes flere ganger til ulike myndigheter. Opplysninger som rapporteres i meldingsportalen videreformidles elektronisk til ulike myndigheter basert på myndighetsansvar.

─ Elektronisk overføring av meldinger fra skipsfarten til kystpolitidistriktene er et viktig steg på veien mot en nasjonal samordning av skipsmeldinger. Det gjør det enklere og mer effektivt for skipsfarten, og effektiviserer myndighetenes behandling og utveksling av slike data, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Kontaktinformasjon

John Ståle Stamnes
Seksjonsleder for Internasjonal Seksjon
Politidirektoratet
Mobil: 97 47 70 06

Arve Dimmen
Sjøsikkerhetsdirektør
Kystverket
Mobil: 95 19 05 95

Skipsrapportering

Relaterte dokumenter

Siste nytt