Publisert: , Oppdatert:

Utveksler erfaringer om maritim sikring

Kystverket er denne uken vertskap for et nordisk møte om maritim sikring. Møtet har i tillegg til de faste temaene, spesielt fokus på cruisetrafikk.

Det nordiske kollegiet av fagfolk som jobber med og har ansvar for maritim sikring møtes en gang i året, for å diskutere felles problemstillinger og bidra til å dele og utvikle. Tema som erfaringer med inspeksjoner, med gjennomføring og håndhevelse av regelverket, og arbeidet innen MARSEC og IMO blir tatt opp. 

Cruisetrafikk på agendaen
Men den røde tråden for årets møte, er cruisetrafikken og hvordan regelverket rundt maritim sikring kan bidra til å redusere risikoen for uønskede hendelser mot cruiseskip. Det er derfor lagt opp til besøk både i Ålesund havn, og i en av landets største cruisehavner, Geiranger.

- Internasjonal cruisetrafikk medfører spesielle utfordringer knyttet til maritim sikring, forklarer Kystverket seniorrådgiver Gry K Lunde.
- Det er et av de mest attraktive målene for terrorister.

Cruiseskip har normalt et høyt antall passasjerer, og vil kunne brukes enten som et mål eller middel ved gjennomføring av en terrorhandling. I tillegg er der blant annet utfordringer knyttet til tendring og ilandsetting ved små steder langs kysten.

Nordiske løsninger på internasjonale krav
Det nordiske møtet avholdes en gang i året. Det er en viktig møteplass for de nordiske søsteretatene som deler ansvaret for sikring av skip og havner og havneanlegg etter internasjonalt regelverk.

- Det årlige nordiske møtet gir oss muligheten til å utveksle erfaringer om hvordan våre naboland har løst utfordringer som kravene i det internasjonale regelverket gir. Dette kan være vaktberedskap for sikringshendelser mot havn eller skip, gjennomføring av tilsyn og tolkning av regelverket generelt. I tillegg til at vi utveksler erfaringer, deler vi eksempler på ”best practice”, forteller Gry K Lunde.

- Ut over det faglige er det også nyttig å knytte gode kontakter med våre naboland, spesielt i forhold til sikringshendelser hvor vi vil ha behov for gjensidig varsling og informasjon.

Fra Norge deltar fire av Kystverkets eksperter innen havnesikring, samt kollegaer fra Sjøfartsdirektoratet. De møter sine kolleger fra søsteretatene i Danmark, Sverige, Island, Finland og Færøyene.

Møtet blir avholdt i Ålesund og Geiranger mandag 3. juni til torsdag 6. juni.

Siste nytt