Publisert: , Oppdatert:

17 millioner til forskning på transportsikkerhet i 2013

– I år vil vi ha en ny utlysning på støtte til forskerprosjekter på 17 millioner kroner på program for transportsikkerhet (TRANSIKK), sier styreleder i programstyret, Kirsti Slotsvik.

I alt er det ni forskningsprosjekter som per i dag inngår i porteføljen til TRANSIKK – Forskningsrådets program for transportsikkerhet.

Alle prosjektene var representert under prosjektseminaret i Ålesund 14. og 15. mai. Noen av prosjektene hadde oppstart i 2012, mens andre har oppstart i 2013.

– Forskerseminaret har en viktig målsetting om å få til et godt nettverk innenfor et begrenset område av forskningen som blir finansiert av Norges Forskningsråd. Når programstyret og alle prosjektlederne kan møtes, oppnår vi både nytenking og samhandling som øker kvaliteten på forskningen som drives på transportsikkerhet, sier Kirsti Slotsvik, styreleder i programstyret for TRANSIKK.

– Som kystdirektør syns jeg det svært gledelig å se at andelen av forskningsprosjekt som involverer det maritime har økt. Per i dag involverer 18 prosent av prosjektene i porteføljen det maritime. Veg har fortsatt den største andelen (41 prosent), med bane på andreplass (28 prosent). Vi skulle gjerne se at det hadde vært flere forskningsprosjekter som omhandler luftfart, men vi vet ikke helt hva som gjør at dette området ikke får større oppmerksomhet, sier hun videre.

Tre hovedområder

Forskningsrådets program for transportsikkerhet (TRANSIKK) finansierer forskning om transportsikkerhet innenfor tre hovedområder:

  • Regulering, styring og håndtering
  • Sikkerhetskultur
  • Teknologi og transportsikkerhet

Programplanene har i tillegg fem strategiske prioriteringer:

  1. Fokus på fremtidige sikkerhetsutfordringer
  2. Forskning på tvers av transportformer og fagområder 
  3. Utvikling av forskermiljøer og bidrag til rekruttering
  4. Kommunikasjon og kunnskapsdeling
  5. Internasjonalisering

Programperioden for TRANSIKK er 2010 til 2015. Totalbudsjettet for programmet er på om lag 60 millioner kroner

– I løpet av året skal vi altså lyse ut en ny runde, og bestemme hvem som skal få støtte til prosjekter innenfor TRANSIKK-området. Vi har 17 millioner til disposisjon, opplyser Slotsvik.  

Siste nytt