Publisert: , Oppdatert:

Ny nettjeneste formidler norsk og nordisk kystkultur

Nettstedet kystreise.no er i dag på lufta for første gang. Det tilbyr informasjon om norsk og nordisk kystkultur – om besøksmål, aktivitetstilbud, historie, sjømat og fiskeri.

Kysten vår er rik på kulturminner etter maritim virksomhet - fiskeri, ristninger og skipsvrak. Her finner vi en rik kystkultur og levende båtbyggertradisjon. Historier fra dette maritime kulturlandskapet skal nå fortelles og formidles til store brukergrupper via nett.

– 90 % av den norske befolkningen bor og ferdes langs kysten. Og turismen langs kysten blomstrer. Vi tror kystreise.no kan være til nytte og glede for både turister, skoleverket og folk for øvrig, sier Jo van der Eynden fra Lindesnes fyrmuseum, som har vært sentral i utviklingen.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen er på besøk på Lindesnes for å overvære lanseringen av det nye nettstedet i dag.

Nordisk samarbeid

Med støtte fra Nordisk ministerråd har Lindesnes fyrmuseum, Bohusläns museum, Universitetet i København og Han Herred Havbåde gjennomført forprosjektet, ”Skagerrak-Kattegat: Vårt felles nordiske opphav”, for formidling av nordisk kystkultur i et tverrfaglig perspektiv.

Formidlingstjenesten bygger på erfaringer, teknologiplattform og innhold fra pilotprosjektet ”Maritimt kulturlandskap – Lindesnes”, støttet av Kystverket, Norsk kulturråd, Riksantikvaren, Fiskeridirektoratet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Vest- Agder fylkeskommune og Sørlandets kompetansefond. Det er dette pilotprosjektet som nå lanseres som første formidlingsområde, under navnet Kystreise.no.

Geografiske bokmerker gir stor brukernytte

– Innholdet formidles via temafilmer, foto og tekst, for å nå turister og folk på reise, elever, museer og andre interesserte. Det handler om kystkultur, navigasjon, sjømat og fiskeri, forteller van der Eynden.

Tjenestene er tilgjengelige både via pc, smarttelefon og nettbrett. Alle filmer, tekst og bilder  blir utstyrt med informasjon om den geografiske posisjonen på det som omtales – såkalt geotagging. Når turister eller andre åpner tjenesten, blir de møtt med digitale kart hvor ikoner markerer de stedene hvor det finnes informasjon.

Nasjonalt dugnad for samling og formidling

Det er i første omgang lagt inn informasjonstjenester for området Skagerrak. Men samtidig med lanseringen av de første tjenestene i kystreise.no, arbeides det med utvidelse av piloten til en nasjonal og nordisk tjeneste: kystreise.no – kustresa.se – kystrejse.dk.

Pilotprosjektet utvides nasjonalt sammen med de fire Kystverkmusea: Lindesnes fyrmuseum, Jærmuseet, Sunnmøre Museum og Museum Nord. Hele 23 museer langs hele norskekysten i Nettverket for fiskeri- og kystkultur har også uttrykt interesse for å levere sine historier til tjenesten. Søknad om finansiering av et nordisk hovedprosjekt behandles av Nordisk ministerråds organer.

Siste nytt