Publisert: , Oppdatert:

Signering av oljevernavtale på ministermøte

Kystverket er involvert i arbeidet i Arktisk Råd blant annet gjennom arbeidsgruppen "Emergency Prevention Preparedness and Response" (EPPR) Den 15. mai gjennomføres ministermøtet i Arktisk råd i Kiruna i Sverige.

På ministermøtet vil en rapport om oljevern i arktiske strøk bli lagt fram. (Foto: EPPR)
På ministermøtet vil en rapport om oljevern i arktiske strøk bli lagt fram. (Foto: EPPR)

På møtet vil utenriksminister Espen Barth- Eide undertegne den nye oljevernavtalen for Arktis. Kystverket vil ha ansvar for å følge opp det praktiske samarbeidet som er beskrevet i avtalen.

På møtet vil også en rapport fra EPPR bli lagt fram. Rapporten er en oppfølging fra ministermøtet i Nuuk på Grønland for 2 år siden hvor arbeidsgruppen ble bedt om å utarbeide en rapport om hvordan en best kan forbygge oljeutslipp i Arktis og arbeidet har vært ledet av Norge og Canada.

Rapporten er tilgjengelig på web siden til Arktisk Råd fra kl. 1100 den 15.5.

 http://www.arctic-council.org/index.php/en/

Siste nytt