Publisert: , Oppdatert:

Signerte avtale om miljøundersøkelsesprogram

Kystverket signerte 7. mai en samarbeidsavtale med Havforskningsinstituttet. Avtalen gjelder bistand til gjennomføring og koordinering av miljøundersøkelser etter større hendelser med akutt forurensning til norske kyst- og havområder.

Gjennom avtalen sikrer Kystverket seg rask tilgang på faglig bistand og koordinering av miljøundersøkelsesprogram fra Havforskningsinstituttet ved større tilfeller av akutt forurensning.

Siste nytt