Publisert: , Oppdatert:

U- 864: Fremdeles lite kvikksølv i fisk og krabbe

Nye analyser fra 2012 viser at det fremdeles er lite kvikksølv i sjømat fanget ved ubåten utenfor Fedje.

Siden 2005 har NIFES (Nasjonalt institutt for ernæring- og sjømatforskning) årlig gjennomført analyser av fisk og krabbe fra området ved vraket av U-864 på oppdrag for Kystverket. I 2012 ble det analysert 75 prøver av brosme og 75 prøver av krabbe. Prøvene ble tatt ved vraket, samt fire sjømil nord og sør for vraket. Ingen av prøvene hadde nivå av kvikksølv som var over EUs grenseverdier

Les mer om saken på NIFES sine hjemmesider: www.nifes.no

Siste nytt