Publisert: , Oppdatert:

Avgjørelse i klagesak om tilgang til Sandefjord havn

Kystverkets hovedkontor har i klagesak vedrørende tilgang til Sandefjord havn, kommet til at klagen fra Fjord Line AS ikke tas til følge.

Sandefjord kommune avslo i vedtak av 22.05.2012 Fjord Lines søknad om seilingstider i samme periode som Color Line AS har på ruten Sandefjord – Strømstad. Kystverkets hovedkontor stadfester kommunens vedtak, med tillegg om at tildeling av seilingstider gjelder ut 2013.

Kystverket sender for øvrig saken tilbake til kommunen når det gjelder seilingstider fra 2014.

Kontaktperson i Kystverket:
Kommunikasjonsdirektør Solveig Moe Frøland

Siste nytt