Publisert: , Oppdatert:

Barents SRS - påbudt skipsrapporteringssystem i Barentsområdet

Skipsrapporteringssystemet ”Barents SRS” trer i kraft 1. juni 2013 kl 00.00 (UTC) – lokal tid klokken 02.00. Skipsrapporteringssystemet dekker området mellom Lofoten og Murmansk.

Norge og Russland inngikk i 2006 en intensjonsavtale for å styrke samarbeidet om sjøsikkerhet, og for å øke sjøsikkerhetsnivået på seilingsrutene i nordområdene. På bakgrunn av denne avtalen er det utarbeidet et norsk-russisk påbudt skipsrapporteringssystem i Barentsområdet.

Formålet med skipsrapporteringssystemet er å styrke sjøsikkerheten ytterligere i Barentsområdet gjennom en systematisert informasjonsutveksling mellom land og sjø og er en del av et samarbeid mellom Russland og Norge.

Fra og med 1. juni 2013 vil følgende fartøy være pliktige til å avgi rapport til Kystverket før innseiling i norsk rapporteringspliktig område:

 • Tankskip
 • Fartøy med farlig eller forurensende last
 • Fartøy som har slep, og der avstanden fra det slepende fartøys akterende til akterenden av slepet er større enn 200 meter
 • Fartøy som ikke er under kommando eller som har begrenset evne til å manøvrere
 • Øvrige fartøy på 5000 brutto tonn eller mer 

Det presiseres at fartøy i fart mellom norske havner ikke er rapporteringspliktige. Heller ikke fartøy som har rapportert til Murmansk VTS før de entrer den norske delen av rapporteringsområdet skal avgi rapport. 

Rapporteringen kan gjøres fullelektronisk gjennom en kombinert bruk av AIS og innrapportering i SafeSeaNet Norway. Alternativ kan det benyttes e-post eller fax for deler av meldingen. Dersom fartøyet ikke kan rapportere elektronisk kan hele rapporten avgis på VHF eller telefon til Vardø VTS

Rapporten skal inneholde følgende informasjon:

 • Fartøyets identitet
 • Dato og tidspunkt for meldingen
 • Fartøyets nåværende posisjon 
 • Fartøyets nåværende kurs 
 • Fartøyets nåværende fart D
 • Dato, tidspunkt og sted for innseiling i norsk rapporteringspliktig område
 • Destinasjon og estimert ankomsttid 
 • Største dyptgående i nåværende lastetilstand 
 • Fartøyets last
 • Eventuelle defekter og begrensninger i manøvreringsevnen
 • Skipets eier og kontaktpersoner i forhold til last
 • Antall personer om bord
 • Type og mengde bunkers om bord

Styrker situasjonsforståelsen av trafikkbildet

Barents SRS et et forebyggende tiltak for å øke sjøsikkerheten langs seilingsrutene utenfor kysten av Nord-Norge og i Barentshavet. Mer systematisert informasjonsutveksling mellom skip og landbaserte myndigheter styrker myndighetenes detaljkunnskaper om trafikkbildet og gir tidligere varsling av risikotrafikk i transitt som krever ekstra oppmerksomhet. 

Barents SRS gir myndighetene et bedre beslutningsgrunnlag dersom ulykker oppstår og når man skal utføre risikovurderinger, samtidig som et mer detaljert trafikkinformasjon kan gi bedre oversikt over nærliggende ressurser som kan bistå før statlige redningsressurser er på plass under uønskede hendelser.   

Kontaktinformasjon

For nærmere informasjon om Barents SRS ta kontakt med Vardø VTS.
E-post: nor.vts@kystverket.no
Telefon: +47 78 98 98 98

For nærmere informasjon om tilgang tilgang til SafeSeaNet Norway ta kontakt med SafeSeaNet Norway Support: 
E-post: support.ssnn@kystverket.no
Telefon: +47 35 57 26 10 

Relaterte dokumenter

Siste nytt