Publisert: , Oppdatert:

Høring: Forskrift om norsk del av påbudt skipsrapporteringssystem ”Barents SRS”

Kystverket har sendt på høring forslag til forskrift om norsk del av påbudt skipsrapporteringssystem i Barentsområdet.

Norge og Russland inngikk i 2006 en intensjonsavtale for å styrke samarbeidet om sjøsikkerhet og for å øke sjøsikkerhetsnivået på seilingsrutene i nordområdene. På bakgrunn av denne avtalen ble det utarbeidet et forslag til et norsk-russisk påbudt skipsrapporteringssystem i Barentsområdet.

Forslaget ble første gang sendt på høring i november 2011. Etter dette ble søknad om etablering av skipsrapporteringssystem sendt til FNs sjøfartsorganisasjon IMO. Den 28.november 2012 ble skipsrapporteringssystemet endelig godkjent av MSC med implementeringsdato 1. juni 2013 kl 0000 (UTC).

Selve skipsrapporteringssystemet ”Barents SRS” dekker området mellom Lofoten og Murmansk. Forslag til forskrift om norsk del av påbudt skipsrapporteringssystem dekker den norske delen av dette området, altså fra Lofoten og til den avtalte avgrensningslinjen mellom Norge og Russland. Til informasjon ligger de IMO godkjente trafikkseparasjonssystemene mellom Vardø og Røst innenfor det norske rapporteringsområdet.

Formålet med skipsrapporteringssystemet er å styrke sjøsikkerheten ytterligere i Barentsområdet gjennom en systematisert informasjonsutveksling mellom land og sjø. På denne måten oppnår man generelt en bedre situasjonsforståelse og samtidig en større sikkerhet for at viktig informasjon er formidlet til fartøyene i området.

Høringsfristen er 1. mai 2013. Eventuelle merknader sendes til Kystverket, serviceboks 1502, 6025 Ålesund eller på e-post til post@kystverket.no

Spørsmål i anledning høringen kan rettes til:

Relaterte dokumenter

Siste nytt