Publisert: , Oppdatert:

Brennpunkt-dokumentar om U-864

NRKs Brennpunkt-program ”Kunsten å utrede”, som ble vist 30. april 2013, handler om U-864. Programmet tar blant annet opp at de nye prøvene av sjøbunnen rundt vrakdelene viser at to målepunkter har økt konsentrasjon av kvikksølvforurensing - sammenlignet med data fra 2006.

Her kan du se hele Brennpunkt-programmet om utredningene som hadde pågått om U-864 fram til høsten 2013.

De nye prøvene av sjøbunnen rundt vrakdelene fra 2013 viste at to målepunkter hadde økt konsentrasjon av kvikksølvforurensing - sammenlignet med data fra 2006. Kystverket mener de økte konsentrasjonene kan skyldes mudringsarbeidet som ble gjennomført i 2006.

De aktuelle punktene ligger nordvest for vrakdelene, i retningen som oppvirvlede sedimenter føres med undervannsstrømmen i området.

Prøvetakningene i 2006 ble gjennomført før mudringsarbeidet ved vraket, og dette arbeidet førte til noe oppvirvling av forurensede sedimenter. Mudringsarbeidet ble gjort for å forsøke å få tilgang til kjølen.

Flere sedimentprøver

Til sammen ble det tatt 30 sedimentprøver rundt U-864 i forbindelse med undersøkelser i januar i år. Kvikksølvkonsentrasjonene er målt punktvis, og kan variere i tiltaksområdet. Dette kan også være en feilkilde som kan gi inntrykk av at konsentrasjonene er endret i forhold til tidligere målinger.

Kystverket vil ta flere sedimentprøver ved neste tokt for en enda mer detaljert kartlegging av tiltaksområdet. Disse dataene vil benyttes i det videre arbeidet med de to metodene som skal utredes videre; heving av last med påfølgende tildekking og ren tildekking.

Hva skjer med U-864 fremover?

  • Sensommer/ tidlig høst: Kystverket vil gjennomføre nok en undersøkelse av vrakdelene. Hovedmålet er å få tilgang til kjølen på akterskipet.  Dette vil kunne gi verdifull informasjon om kvikksølvbeholdernes tilstand og hvor mye kvikksølv som fortsatt befinner seg i kjølen.
  • Innen utgangen av 2013 skal Kystverkets forprosjektet og anbefaling leveres til Fiskeri- og kystdepartementet.
  • Kystverkets forprosjekt skal så kvalitetssikres av en ekstern aktør, en såkalt KS 2.

Kontaktperson

Ane Eide Kjærås

Fakta

Karutsnitt - lokasjon for U-864

  • Bilder av U-864 på Flickr
  • U-864: Tysk ubåt senket av den britiske ubåten HMS "Venturer", 9. februar 1945. Alle om bord omkom.
  • U-864 var på vei fra Tyskland via Norge til Japan med personell med teknisk spesialkompetanse og krigsmateriell, blant annet var det omkring 65 tonn metallisk (flytende) kvikksølv om bord, lagret på stålflasker.
  • Vraket av U-864 ble funnet av Sjøforsvaret i mars 2003. Vraket ligger på ca. 150 meters dyp, ca. 2 nm vest for Fedje i Hordaland.
  • Vraket er delt i to, og for- og akterpartiet synes å være relativt intakte. Vraket ligger ustabilt til på havbunnen.

 

Siste nytt