Publisert: , Oppdatert:

Siste sjanse for å søke Marco Polo-støtte!

EUs støtteordning for miljøvennlig godstransport, Marco Polo, utlyser nå midler for 2013 med søknadsfrist 23. august.

Samferdselsdepartementet oppfordrer alle norske aktører som vurderer å søke om Marco Polo-midler til å sende inn søknad til denne utlysningen. Det er i dag ingen konkrete planer om å videreføre programmet i 2014. Denne utlysningen kan dermed være siste mulighet til å søke om denne typen oppstartsstøtte. Utlysningen har en ramme på 66,7 millioner euro.

Målet for Marco Polo-programmet er blant annet å minske trafikkpresset på veiene, hindre lokal og global forurensing og redusere CO2-utslippene. Overføring av gods til jernbane- og sjøtransport, samt økt bruk av indre vannveger er eksempler på tiltak som skal bidra til et mer miljøvennlig godstransportsystem. Støtten gjelder internasjonale godstransporter, og norske aktører kan altså søke.

Den norske deltakelsen er finansiert av Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings og handelsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Siste nytt