Publisert: , Oppdatert:

Kirsti Slotsvik er glad for seks nye år som kystdirektør

– Jeg er glad for å få seks nye år som kystdirektør. Det er store og spennende oppgaver som ligger foran oss, og jeg er overbevist om at vi i Kystverket skal klare å løse dem på en god måte.

Det sier Kirsti Slotsvik (49) som i statsråd i dag fikk fornyet tillit som kystdirektør. Slotsvik har ledet Kystverket siden februar 2007, og har nå fått en ny åremålsperiode på seks år.

– At jeg er vist ny tillit, legger naturligvis press på meg. Vi vil helt sikkert få stort leveringspress fra vår oppdragsgiver gjennom de oppdragene vi blir tildelt, men det ser jeg på som en positiv utfordring. Jeg er ikke redd for en krevende eier – snarere tvert i mot. Og jeg ser positivt på at ”kundene” våre, brukerne, også er krevende og kanskje litt utålmodige på enkelte områder. Den forbrukermakten som krevende kunder utgjør, er en viktig drivkraft i det arbeidet vi skal utføre. Det gjøres mye godt arbeid i Kystverket. Dette skal vi fortsette med – og også videreutvikle, sier Slotsvik.

Fornøyde brukere

I den nye åremålsperioden vil hun bygge videre på den kjennskap hun nå har til etaten:

– Jeg vet hvor vi har vår styrke og hvor vi har muligheter for å gjøre en enda bedre innsats. Vi skal levere det som forventes av oss. Målet hele tiden er at våre brukere skal bli fornøyde. Og at vi internt kan oppleve samhold og arbeidsglede. Kystverket har fått flere midler til å løse oppgavene, men den viktigste ressursen er likevel de ansatte.

Kystdirektøren peker på flere store oppgaver i årene framover. Noen av disse er allerede godt i gang. Det gjelder blant annet fornyelse av rederiflåten, der det andre nye oljevernfartøyet i en omfattende fornyingsplan blir ferdig senere i år.

Viktige områder

Slotsvik forteller at Kystverket er i en situasjon der etaten vil være sterkt med å forme utviklingen videre innen sine ansvarsområder:

  • Det som skjer i nordområdene med losplikt på Svalbard, Vardø trafikksentral og overvåkings- og informasjonssystemet BarentsWatch viser at Kystverket allerede er tungt inne i nordområdene. Ilandføring av olje i Finnmark kommer også til å kreve ressurser av Kystverket.
  • Spennende blir det også å følge opp og innføre eventuelle endringer i kjølvannet av det pågående utredningsarbeidet av lostjenesten.
  • I regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan legges det opp til en satsing i havneutvikling og videreutvikling av sjøvegen som transportkorridor.
  • Arbeidet med å merke kysten på en smartere og mer innovativ måte, tilpasset dagens og framtidens behov er kommet i gang. 7000 kilometer med hovedleder og 12000 kilometer med bileder skal gjennomgås.

Samhandling

Kystdirektøren vil fortsatt vektlegge sterkt at sjøsikkerheten og oljevernberedskapen i Norge skal være på høyt nivå. Og at Kystverket skal være en aktiv pådriver i de internasjonale fora der etaten er representert.

– Samhandling internt er viktig for å lykkes. Det er en felles utfordring nå ved starten av mine 6 nye år som kystdirektør, sier Kirsti Slotsvik.

Kystdirektør Kirsti Slotsvik, sammen med fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i forbindelse med offentliggjøringen av det nye åremålet. (Foto: Kystverket/Lise Maria Strömquist)

Siste nytt