Publisert: , Oppdatert:

App for båtfolket

30. april lanserte Kystverket appen «KystVær». Både fritidsbåter og annen kysttrafikk kan ved hjelp av den få sikre og oppdaterte målinger om seilingsforholdene i det området de skal ferdes i.

Mobiltjenesten vil sende kontinuerlige målinger på vind- og siktforhold i Sør-Norge. Disse kan leses på mobiltelefon via app, eller via SMS-tjeneste. Tilgang på oppdaterte og nøyaktige målinger av vind- og siktforhold er et godt hjelpeverktøy for å planlegge sikker sjøferd for både større og mindre fartøy som planlegger seilaser i kystnære strøk.

Åpner opp for publikum

Kystverket har god erfaring med vindmålere til bruk som redskap i forbindelse med trafikkregulering.

─ Systemet var i første omgang tenkt etablert for loser og trafikkledere som et verktøy for bedre trafikkovervåking og planlegging av seilaser, sier prosjektleder Harald Åsheim i Kystverkets Senter for los og VTS.

– Slike individuelle målestasjoner har blitt testet ut i spesielt utsatte områder en stund, og de har vakt stor interesse blant publikum. Derfor sørger vi nå for at også folk flest skal kunne nyte godt av Kystverkets tjeneste.

Åtte målestasjoner på plass

De første åtte målestasjonene er nå utplassert i Sør-Norge. Fem av disse er siktmålere, utplassert i virkeområdet til Brevik VTS ved ulike kystlokasjoner i Telemark og Vestfold. De resterende tre er vindmålere utplassert ved Torungen fyr utenfor Arendal, Oksøy fyr utenfor Kristiansand og Lille Presteskjær fyr ved Rekefjord sør av Egersund. I løpet av året skal ytterligere 22 vind- og siktmålerne plasseres ved ulike værutsatte og utfordrende ferdselssteder langs norskekysten.

Kan utvikles videre

Tilgang på vind- og siktdata i sanntid kan også brukes under akutte hendelser der flere etater er involvert, eller ved etterforsking av hendelser og ulykker hvor man har behov for historiske værdata.

Egen nettside

I løpet av prosjektets løp skal vind- og siktdata kobles direkte opp mot sjøtrafikksentralenes systemer, slik at informasjonen blir automatisk tilgjengelig. En egen nettside for Kystvær skal i første omgang testes ut internt i Kystverket, men vil på sikt også være tilgjengelig for publikum via kystverket.no. Her vil man finne klikkbare kart som viser nåtidsmålinger for vind- og sikt.

Kystverket samarbeider nå med Meteorologisk Institutt med å utveksle værdata og koordinere utplasseringer av sensorer. 

Kystverket tar ansvar for sjøveien – også med app’er til menigmann..

Kystvær appen kan lastes ned via Google Play.

NB! Applikasjonen «Kystvær» er foreløpig kun tilgjenglig for Android, men det jobbes med å få ut en Apple-versjon før sommerferien.

Se høyoppløslige bilder her.

Kontaktpersoner

Harald Åsheim
Overingeniør, Kystverket Vest
Mobil: 95 80 57 57

Geir Henning Eikeland
Losoldermann, Kystverket Sørøst
Mobil: 41 66 31 75

Fakta

Kystvær er en gratis og åpent tilgjengelig tjeneste som viser vind og sikt observasjoner på utvalgte steder langs kysten. APPen er i første omgang laget for den operative tjenesten i Kystverket, og er utviklet i samarbeid med loser og trafikksentraloperatører.

Appen er en del av et større system som har som formål å hente inn værinformasjon langs kysten. Kystverket samler informasjonen fra sensorene i en felles database – der appen er en av måtene å presentere informasjonen på.

Informasjon om vind og sikt er viktig på spesielt værutsatte strekninger – kan være avgjørende for sjøsikkerheten. Den tiden fyrene var bemannet, kunne man ringe dit for å få siste nytt om værforholdene, slik at man kunne planlegge sjøferden trygt. Nå kan man få lignende type informasjon på mobilen.

Siste nytt