Publisert: , Oppdatert:

Lanserer digitalt farledsbevis

Mindre papir, bedre oversikt og hurtigere saksbehandling er noen av forbedringene som skipsfarten vil merke når Kystverket 5. desember lanserer den digitale farledsbevisordningen ”e-Farledsbevis”.

─ Med e-Farledsbevis blir det trygt, oversiktelig og enkelt å sende en henvendelse til Kystverket. Jeg tror at opplevelsen av servicenivå og effektivitet vil bli hevet når den enkelte får eierskap til e-farledsbeviset; et moderne og tidsriktig verktøy for sikker sjøfart langs norskekysten, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

Med innføringen av digitalt farledsbevis kan søkere og innehavere av farledsbevis søke om og administrere sitt eget farledsbevis i det nettbaserte meldingssystemet som skipsfarten allerede er godt kjent med, SafeSeaNet Norway.

Nye tjenester

I e-Farledsbevis introduseres en rekke nye tjenester. Det vil bli mulig å bruke informasjon som allerede er registrert i SafeSeaNet Norway som dokumentasjon for farledsbeviset. Med et tastetrykk kan søkeren levere alle registreringer som vedlegg til sin søknad.

Rederier, agenter og kapteiner vil også ha mulighet til å kontrollere gyldigheten av forelagte farledsbevis ved hjelp av nettsiden ”e-PEC viewer”.

Samtidig blir lovlighetskontrollen av skip som utføres av Kystverkets sjøtrafikksentraler styrket, ved at sjøtrafikksentralene får bedre og raskere tilgang på opplysninger om aktuelle farledsbevis ombord.

Frigjør ressurser

Kystverket utsteder årlig 2400 farledsbevis.  Antallet inkluderer helt nye bevis, fornying av bevis som er nær utløpsdato og endring av bevis. I tillegg lager og utsteder Kystverket årlig ca 600 tilbud om prøve om bord og behandler rundt 450 prøveresultater.

Hver henvendelse Kystverket mottar utgjør omtrent to til tre vedtak. Dette tilsvarer rundt 6000 enkeltsaker som skal kvalitetssikres og vurderes før Kystverket kan fatte et endelig vedtak, som også må meddeles skriftlig. I tillegg behandler Kystverket fortløpende klagesaker.

─ Vi ser en stødig økning i antall lospliktige seilaser som utføres ved hjelp av farledsbevis, denne utviklingen forventer vi vil fortsette. Innføringen av elektronisk saksbehandling vil frigjøre ressurser som vi trenger til å styrke kontroll og kvalitetssikring av farledsbevisordningen, opplyser seniorrådgiver Sten Terje Falnes i Kystverket.

Nye nettbaserte tjenester i e-Farledsbevis:

  • Mulighet til å følge fremdriften i hele søknadsprosessen.
  • Et system som støtter og leder søkeren ved utfylling av søknad.
  • Mulighet til å gjenbruke fartøysopplysninger som allerede er registrert i SafeSeaNet Norway.
  • Mulighet til å administrere og oppdatere egne kontakt- og personopplysninger.
  • Oversikt over gyldighetsområde for farledsbevis og behov for oppseiling og fornying.

Skipsrapportering

Siste nytt