Publisert: , Oppdatert:

Sikringshendelse ved havneanlegg på Mongstad

Kystverket hevet i går, tirsdag 12. november, det maritime sikringsnivået til nivå 2 ved to havneanlegg på Mongstad i Hordaland etter funn av en mistenkelig pakke.

Pakken ble funnet ved havneanlegget Mongstadbase. Politiet tok raskt kontroll over situasjonen og evakuerte deler av området. I tillegg ble bombegruppe tilkalt for å undersøke pakken.

Havneanlegget Mongstadbase er et ISPS-godkjent havneanlegg. På bakgrunn av den uavklarte situasjonen besluttet Kystverket å heve sikringsnivået til nivå 2 på havneanleggene Mongstadbase og Statoil Mongstad.

Heving av sikringsnivå innebar skjerpede sikringstiltak på havneanleggene, blant annet strengere adgangskontroll og restriksjoner i forhold til anløp av skip. Kystverket hadde løpende kontakt med sikringsledere ved havneanleggene, lokalt politi og politiets sikkerhetstjeneste (PST). I tillegg orienterte Kystverket alle relevante parter, inkludert skip som var i området.

Kystverket endret nivået tilbake til normalnivå (nivå 1) etter at politiets bombegruppe hadde vært på stedet og bekreftet at pakken ikke inneholdt en bombe.

Fakta

Forskriftene om havnesikring definerer tre maritim sikringsnivåer:

  • Sikringsnivå 1: Det nivået hvor et minimum av relevante sikringstiltak skal opprettholdes til enhver tid.
  • Sikringsnivå 2: Det nivået hvor relevante tilleggstiltak for sikring skal opprettholdes for en viss tidsperiode på grunn av en midlertidig økt risiko for hendelser som kan true sikkerheten.
  • Sikringsnivå 3: Det nivået hvor ytterligere spesifikke sikringstiltak skal opprettholdes for en begrenset tidsperiode når en hendelse som kan true sikkerheten er umiddelbart forestående eller sannsynlig.

Havner og havneanlegg som er omfattet av forskriftene om havnesikring, skal tilpasse sikringstiltakene til det sikringsnivå som til enhver tid er fastsatt av Kystverket.

Det er kun Kystverket, ved sjøsikkerhetsdirektøren, som har myndighet til å beslutte endring av det maritime sikringsnivået. Beslutning fattes normalt på bakgrunn av informasjon fra Politi og PST.

ISPS sikringshendelser skal varsles til Kystverkets varslingsnummer ved Brevik sjøtrafikksentral på telefonnr. 35 57 26 25

Siste nytt