Publisert: , Oppdatert:

Foreslår reduksjon i losavgifter og sikkerhetsavgift i 2014

I forslag til avgiftssatser for 2014 foreslår Kystverket reduksjon i losavgiften for andre året på rad. I tillegg foreslås reduksjon i sikkerhetsavgiftene. Endringen tilsvarer en reell avgiftsbesparelse på 27 millioner kroner for skipsfarten.

Losavgiftene reduseres med en prosent ved at timesatsene for bruk av los og losberedskapsavgiften reduseres, mens farledsbevisavgiften forblir uendret. Fra 2012 til 2013 ble losavgiftene redusert med to prosent.

─ Flere års jobbing for å oppnå effektiv drift kombinert med en positiv utvikling i trafikken har gitt overskudd i 2011 og 2012. Resultatet er en reduksjon i losavgiftene i tråd med næringens innspill gjennom flere år og Kystverkets mål, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

Sikkerhetsavgiften i Rogaland foreslås redusert med 4,7 prosent. Øvrige sikkerhetsavgifter foreslås uendret. Den ulike endringen har sammenheng med ulik utvikling i den avgiftspliktige trafikken.

Samlet reduksjon i Kystverkets avgifter utgjør ni millioner kroner. Reell reduksjon er 27 millioner kroner, sett i forhold til et alternativ hvor alle avgiftene ble justert opp med en lønns- og prisstigning på 3,2 prosent.

Forslaget til losavgifter og sikkerhetsavgifter for 2014 har høringsfrist 13. desember 2013.

Relaterte dokumenter

Siste nytt