Publisert: , Oppdatert:

Neste generasjon sjømerker avduket og tatt i bruk

Kystverket har utviklet et nytt sjømerke, og videreutviklet et annet sjømerke, som etter hvert vil bli å finne langs hele kysten. De første merkene i ordinær bruk er nå satt ut ved Sandsøya i Møre og Romsdal, og ble høytidelig avduket 10. oktober.

De nye merkene er utviklet av Kystverket, og avdukingen stod administrerende direktør Per Erik Dalen ved Norwegian Center of Expertice (NCE) Maritime  for. I forbindelse med avdukingen roste han den innovative løsningen, og påpekte samtidig at dette også kan skape ringvirkninger for lokal industri – i produksjonen av denne typen sjømerker. Anbudene for de nye sjømerkene vil bli lagt ut på Doffin.

Senter for fareld, fyr og merker (FFM) i Kystverket opplyser at det allerede er internasjonal interesse for de nye sjømerkene, og at interessen generelt er stor for hvordan kystnasjonen Norge løser de utfordringene som er knyttet til sikker og hensiktsmessig merking av farledene.

Mange hensyn

Betegnelsen som brukes på det nye sjømerket er Mini-HIB, (HIB står for hurtigbåtmerke med indirekte belysning), og er et direkte resultat av et initiativ fra farledsplanlegger Edgar Ådnanes i Kystverket Vest.

Det nye merket har fått ny fasong, og er laget i lettere komposittmateriale. Fasongen er mer kjegleformet, og er mindre enn en vanlig HIB. Den kan derfor brukes i trangere farvann enn dagens merker.

Det nye merket krever betydelig mindre vedlikehold, og er mye mer fleksibel enn de eksisterende merkene. Det er forventet at disse merkene vil kunne stå i opptil ti år uten tilsyn.

Redusert vekt

Et annet moment som er lagt vekt på er enkel og sikrere montering. Vektene er betydelig lavere enn hos forgjengerne, og krever derfor mye mindre ressurser og kraft for montering. I tillegg er risiko for dem som skal montere redusert betraktelig.

En HIB veier i dag 600 kilo, med batteri, solsellepanel og aluminiumsskrog. Den nye mini-HIBen, med ny teknologi og komposittmaterialer veier, 80 kilo mens en tradisjonell HIB veier 100 kilo.

Komposittstenger er generelt betydelig lettere å håndtere for Kystverkets skipsarbeidere. Komposittstenger veier 19 kilo per meter, kontra stålstenger av samme dimensjon som veier 120 kilo! 

Energieffektivt

Komponentene som er brukt i den nye mini-HIBen har mye lenger levetid, og det er tilpasset med LED-belysningen som trekker lite strøm. Strømforsyningen skjer ved batteridrift, som lades av solceller.

HIB-ene har to lyskilder (lanterne og indirekte belysning), og har refleks i samme farge som lanternen (rødt, grønt eller hvitt lys). Slukker den ene lyskilden, så vil det være lys i den andre. Er begge slukket, vil refleksen gi samme farge som lanternen.

Mini-HIB-en har gjennomgått en testperiode, der merker har vært utplassert ved Kveitevika på Torvastad siden januar 2012.

Sjøsikkerhet i fokus

– Fordelene med de nye merkene er mange. Det er viktig for oss å presisere at størrelsen på den nyutviklede mini-HIBen ikke går på bekostning av synligheten. Det er snakk om forbedringer, og de nye merkene har god dagmerkefunksjon, i tillegg til å være godt synlig etter mørkets frembrudd. Videre er komposittstenger skadebegrensende, sammenlignet med tradisjonelle jernstenger og aluminiums-HiBer ved sammenstøt, forklarer Roger Njord Svinø, leder for Senter for FFM i Kystverket.

– HIB-ene er forsøkt laget selvforklarende for sjøfarende, slik at det ikke skal være tvil om hvilken side av sjømerkene man kan og bør seile. Bruk av oppdaterte sjøkart ser vi som en forutsetning for sikker seilas, sier han videre.

Siste nytt