Publisert: , Oppdatert:

Nasjonalt beredskapsseminar 2013

Kystverket arrangerer 29. og 30. oktober sitt årlige nasjonale seminar over temaet akutt forurensning. Seminaret er lagt til Thon Hotel Oslofjord i Sandvika.

NB! På grunn av store problemer med registreringsverktøyet er det viktig at den enkelte går inn på deltagerlista for å se at påmelding er registrert. Vennligst ta kontakt med elin.nilssen@kystverket.no hvis navnet ditt mangler i deltagerlista.

Målgruppen for seminaret er ledende personell tilknyttet den statlige og kommunale beredskapen, relevante myndigheter, representanter fra operatørene tilknyttet petroleumsvirksomheten og norske utstyrsleverandører. På fjorårets seminar deltok 220 personer.

– Vi har i år valgt å legge samlingen med tema økonomi og akutt forurensning som en forlengelse av det nasjonale beredskapsseminaret. Oppstart for denne samlingen vil være etter lunsj den 30. oktober med en egen leksjon for de økonomiansvarlige i IUA-ene, opplyser Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Kystverket har også i år tilrettelagt for aktuelle leverandører å ha stands med plass til brosjyremateriell og enklere demo av materiell/utstyr.

– Vi fikk gode tilbakemeldinger på seminaret som ble gjennomført i fjor, og vi håper at vi også i år har klart å sette sammen et aktuelt og variert program som er av interesse. Seminaret er en god arena for erfaringsutveksling og vi håper på stor deltagelse i år også, sier Ly.

Opprinnelig skulle årets seminar vært avholdt i Bodø, men de hotellene som kunne være aktuelle for seminaret var dessverre allerede reservert for andre arrangementer.

Fristen for påmelding var 8. oktober.


Kontaktperson for seminaret:
Elin Nilssen
Tlf.: 33 03 48 87, mobil: 988 61 769
E-post: elin.nilssen@kystverket.no

Relaterte dokumenter

Siste nytt