Publisert: , Oppdatert:

Godt samarbeid med Russland innen oljevernberedskap

Kystverket har gjennomført tre viktige aktiviteter sammen med russiske samarbeidspartnere i Murmansk og Kirkenes.

Mandag 26.8 ble det arrangert en workshop i Murmansk hvor representanter fra offentlige og private organisasjoner drøftet problemstillinger knyttet til oljevernaksjoner nær kysten og strendene. Fra begge sider ble det påpekt at slik aksjoner er krevende fordi de er langvarige og krever store ressurser. Av den grunn er det derfor viktig å ha et godt samarbeid slik at en eventuelt kan bistå hverandre dersom det skulle skje en alvorlig oljeforurensning i dette området.

Praktisk øvelse

Tirsdag 27.8 gjennomførte personell fra Kystverket et oljevernkurs for innsats i strandsonen for representanter fra blant annet det statlige Murmansk Salvage Departement, EcoCenter Group og andre. Det var over 30 deltakere på dette kurset. Den praktiske delen av kurset ble gjennomført som en felles norsk – russisk oljevernøvelse som ble arrangert i havneområdet i Kirkenes. I øvelsen deltok det personell og ressurser fra IUA-Øst Finnmark (Sør-Varanger brannvesen, Kirkenes havn m.fl), Sivilforsvaret, Kystverket, selskapet Perpetum samt utstyr og personell fra Murmansk Salvage Departement og EcoCenter group.

Denne øvelsen viste nok en gang at det er mulig å samarbeide godt ved en oljevernaksjon i strandsonen til tross for språk- og kulturforskjeller.

 

 .

 

 

Siste nytt