Publisert: , Oppdatert:

Kjemikalie- og oljevernøvelse i Ålesund

Et lastefartøy har grunnstøtt ved Kveiteskjeret lykt utenfor Ålesund. Fra skipet lekker tungolje, og om bord lekker salpetersyre og ammoniakk. Hvordan får man begrenset skadene for miljøet? Dette var utgangspunktet for øvelsen som Kystverket gjennomførte i Ålesund 3. og 4. september.

I et slik scenario er førsteprioriteten, etter at liv og helse er ivaretatt, håndtering av kjemikalieutslippene for å forhindre gassutvikling og eksplosjon. Unde øvelsen i Ålesund fikk Kystverket dermed trent på samarbeid med såkalt RITS-personell (redningsinnsats til sjøs). Dette er brannmannskaper med spesiell trening og utdanning innen redningsarbeid til sjøs.

Spesialister

Det finnes to RITS-grupper i landet (Bergen og Oslo) som er spesialtrent for å håndtere skipsulykker med utslipp av kjemikalier, i tillegg til redningsarbeid til sjøs. Disse var med under øvelsen, og fikk jobbet både med å stoppe lekkasje og å nødlosse kjemikalier. 

Oljevern

Den andre delen av øvelsen konsentrerte seg om oljevern. Det ble trent på å gjøre klart for nødlossing av ”havaristen”, som ble spilt av kystvaktskipet KV ”Bergen”. 

Nødlossing av tanker, med for eksempel drivstoff, vil være et svært skadebegrensende tiltak i en situasjon der et fartøy lekker eller står i fare for å få en lekkasje.

Mange involverte

Til sammen sju mindre og større fartøy var på vannet under øvelsen, som involverte personell fra RITS- styrkene, lokalt brannvesen på Sunnmøre, Kystvakten, Bukser og Bergning, IUA Sunnmøre og Kystverket. I alt rundt 100 personer.

Siste nytt