Publisert: , Oppdatert:

Tre milliarder til mer gods på sjø

-Ett skip kan fjerne så mye som 400 trailere fra veiene våre. Mer gods på sjø gir bedre miljø og framkommelighet på land, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Strategien ”Mer gods på sjø” presenterer virkemidler som skal styrke sjøtransporten innenfor en ramme på tre milliarder kr.

- Tiltakene vi legger frem i dag vil blant annet åpne for å gi redere starthjelp i å etablere økonomisk levedyktige sjøtransportruter og tilby ordninger som skal bidra til at havner blir moderne og effektive knutepunkt for logistikk. Dette gjør vi for å heve sjøtransportens konkurranseevne mot vei, sier Berg-Hansen.

Sjøtransporten står for 42 % av innenlands godstransport men andelen er synkende i favør av godstransport på vei. Derfor har regjeringen gjennom NTP satt av tre milliarder kroner til tiltak innenfor sjøtransporten.

- Langs norskekysten finner vi et variert eksportrettet næringsliv som er viktig for arbeidsplasser og verdiskaping. Ved å styrke sjøtransporten ønsker regjeringen å legge tilrette for at kysten fortsatt skal være en av de viktigste drivkreftene i norsk næringsliv, sier Berg-Hansen.

 

 

Siste nytt