Publisert: , Oppdatert:

Ubudne gjester i Bergen havn

De siste månedene har uvedkommende flere ganger forsøkt å komme seg inn på havneområdet og inn på cruiseskip ved kai i Bergen. At hendelsene har blitt avdekket raskt viser at ISPS-systemet fungerer.

I løpet av august og september har uvedkommende flere ganger forsøkt å komme seg inn på havneområdet og videre inn på cruiseskip som har ligget til kai ved Dokken i Bergen. Personene har klart å komme seg over gjerdene, men har i alle tilfellene blitt oppdaget av vektere på stedet og på havnens overvåkningskameraer. Der finnes varslingsrutiner for slike hendelser.

Politiet i Bergen har pågrepet flere personer som følge av inntrengningsforsøkene. Kystverket har ikke hevet sikringsnivået i aktuelle havneanlegg i området, men Bergen Havn har iverksatt ytterligere sikringstiltak.

Kystverket informerer om havnesikringsarbeid
Kystverket utgir fire ganger årlig et infoskriv om sitt havnesikringsarbeid. Det går direkte til alle involverte i havne-Norge, og publiseres også på kystverket.no.

Mer om hendelsene i Bergen, og andre havnesikrings-nyheter finner du her.
ISPS-nytt nr 3 2013

Alle utgaver av ISPS-nytt finner du her.

Siste nytt