Publisert: , Oppdatert:

Godt mottatt brukerkonferanse

60 personer deltok på Kystverkets brukerkonferanse, og ønsket er nå at dette skal bli en årlig konferanse.

Like før påske arrangerte Kystverket konferanse for brukerne av kysten.

Den første dagen informerte Kystverket om sine foreskjellige avdelinger og ansvarsområder, mens dag to var dedikert brukernes tilbakemeldinger om hva som forventes av Kystverket i tiden som kommer.

Totalt 60 deltagere deltok, noe som er en klar økning fra konferansen i 2012 da konferansen samlet 47 deltagere. Mange ga tilbakemelding om at de ønsker dette som en årlig konferanse, og Kystverket vil ta dette opp til vurdering.

Denne gang var konferansen lagt opp med en bred tilnærming på for temaer. Møteleder Rune Midtkandal sier at det neste gang trolig vil bli mer spisset fokus mot farled, fyr og merker - og at det vil bli satt av mer tid til brukertilbakemeldinger fra de sjøfarende.

Her finner du presentasjonene fra konferansen:

Siste nytt