Publisert: , Oppdatert:

Besøk fra Montenegro

I dag, onsdag, har Kystverkets Hovedkontor i Ålesund besøk fra maritim del av et utvekslingsprogram mellom Norge og Montenegro. Den montenegriske transportministeren er blant gjestene.

Møtet er et ledd i et samarbeid innen høyere utdanning, forskning og utvikling. Norge skal bistå Montenegro i å utdanne folk til å kunne delta i internasjonale operasjoner, å stimulere til innovasjon gjennom anvendt forskning, og gjennom samarbeid mellom private og det offentlige. Slik ønsker en å skape større innsikt i utfordringer i utviklingen, som kan bidra i utformingen av myndighetenes politikk. 

Montenegros transportminister er en av deltakerne i denne delegasjonen. Ham er ansvarlig for maritim sikkerhet og lovverk. Vitenskapsministeren er også med, og flere representanter for høyere utdanning i Montenegro. 

- Vi skal presentere det norske Kystverket generelt, og vårt arbeid med sjøsikkerhet spesielt, forteller Arve Dimmen, direktør for sjøsikkerhet i Kystverket. 
- Vi håper å kunne motivere ministeren til videre satsing på et samarbeide med Norge for å få kontroll over sikkerhet ved losing, forurensing og trafikk, gjennom oppdatert lovverk og trening.

Besøket har fire hovedtema: 
1. En global maritim fremtid 
2. Viktigheten av samarbeid mellom høyskoler og industri for å sikre oppbygging av relevant kompetanse. 
3. Landbaserte utfordringer for bærekraftig maritim turisme. 
4. Utfordringer med å etablere nasjonale offshore støttefunksjoner og en god nok nasjonal kystadministrasjon. 

- Der er midler til rådighet i den bilaterale avtalen mellom Norge og Montenegro, forteller ansvarlig for samarbeidsprosjektet fra norsk side, Lars Henrik Knutrud i Utenriksdepartementet. 
- Men det fordrer at Montenegro setter disse temaene på kartet og prioriterer det. 

Montenegros ambassadør i Norge er også blant deltakerne. Høyskolen i Ålesund er hovedvert for besøket.

Siste nytt