Publisert: , Oppdatert:

Presenterer utkast til ny lospliktforskrift

Kystverket inviterer nærings- og interesseorganisasjoner til åpent dialogmøte i Ålesund mandag 1. september. På agendaen står utkast til ny lospliktforskrift og endring av forskrifter under losloven.

Utkastet ble sendt på høring til berørte nærings- og interesseorganisasjoner 4. juli. Høringsfristen er 5. oktober. I løpet av møtet vil hovedtrekkene i utkastene presenteres og det vil bli åpent for spørsmål vedrørende høringen.

Møtet er åpent for alle. Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det ikke vil bli ført referat fra møtet, og høringsinstansens må på vanlig måte sende skriftlige innspill innen fristen, 5. oktober, dersom de har merknader til høringen. 

Sted: Kystverket Hovedkontoret, Kongens Gt. 11, 6003 Ålesund, 4. etasje
Tid: Mandag 1. september kl. 10.00 – 14.00
Merk: De som ikke har gitt tilbakemelding om deltakelse, bes gjøre det snarest, for å kunne dimensjonere møterom og bevertning rett. 
Ved oppmøte: Ubetjent resepsjon. Ring 95 87 63 62 (Bjørg Sunde) for å komme inn. 

Agenda
1. Velkommen – Arve Dimmen

2. Generelt om høringen – Henning O. Teigene

3. Lospliktforskriften – Henning O. Teigene

• Innseilingskorridorer og losbordingsfelt
• Fritak fra losplikt ved korte og ukompliserte forflytninger i havn
• Generelle vilkår og begrensninger for bruk av farledsbevis 
• Begrensninger i lokale farleder 
 • Differensiert farledsbevisordning 
- Representative prøver
      - Farledsbevis inndelt i tre klasser 
- Assessorordning    
  • Tilsyn og kontroll/Kystverket som tilsynsmyndighet

4. Endringer i andre forskrifter – Kjetil Borhaug

5. Arbeidet med gjennomgang av farleder med lokale begrensninger for bruk av farledsbevis – Tommy Haugsnes

6. Arbeidet med å etablere representative prøver langs hele kysten – Sten Terje Falnes

7. Innspill/diskusjon/eventuelt

Det vil bli enkel bevertning. 

Siste nytt