Publisert: , Oppdatert:

Utvalg skal styrke oljevernet

Regjeringen nedsatte våren 2014 et ikke-offentlig utvalg som skal vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse innen norsk oljevernberedskap kan styrkes.

 Kystverket har ved beredskapsdirektør Johan Marius Ly, fått i oppdrag å lede utvalgets arbeid. Regjeringen har i tillegg utnevnt 10 utvalgsmedlemmer fra ulike organisasjoner;

Gry Agnete Alsos                  Universitetet i Nordland

Camilla Brekke                      Universitetet i Tromsø

Sigurd Enge                           Bellona

Einar Flogeland                      IUA Vestfold

Leif J. Kvamme                      NOFO

Andreas Q. Nielsen               Norges Forskningsråd

Per Anker-Nilssen                 NHO

Maiken Ree                            Norsk olje og Gass

Anne-Beth Skrede                 LO

Ranveig K. Tinmannsvik       SINTEF

 

Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly skal lede arbeidet med å styrke oljevernet. (Foto: Kystverket)

Ønsker innspill

Utvalgets første møte ble avholdt på Gardermoen den 1. juli hvor blant annet mandatet for utvalgets arbeid ble gjennomgått og utvalgets videre arbeidsplan ble utarbeidet. Utover høsten vil det avholdes ytterligere møter og tre innspillskonferanser. 

  • 16. oktober vil det avholdes innspillskonferanse knyttet til forskning, produkt- og teknologiutvikling innen nasjonal og internasjonal oljevernberedskap samt utviklingstrekk og utfordringer i det høye nord / Arktis.
  • 28. oktober vil det avholdes en leverandørrettet innspillskonferanse knyttet til Kystverkets årlige beredskapsseminar.
  • 3. november vil det avholdes innspillskonferanse knyttet til internasjonale erfaringer med oljevernberedskap.

Utvalgets arbeid skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2014. De resultater utvalget kommer frem til gjennom sitt arbeid vil være et viktig bidrag inn i den planlagte meldingen til Stortinget om forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning, og er et viktig bidrag til å styrke den overordnede kompetansen på området.

Relaterte dokumenter

Siste nytt