Publisert: , Oppdatert:

Markerer 20 års samarbeid om oljevernberedskap

8. desember markerer Norge og Russland 20-år med samarbeid om oljevernberedskap i Barentshavet.

Erfaringen fra operativt samarbeid gjennom en felles beredskapsplan, vitner om  et godt samarbeid.

Den første felles oljevernøvelsen som ble gjennomført sammen med Russland i 1991 førte til etablering av en felles avtale og beredskapsplan for oljevernberedskapen i Barentshavet. Avtalen ble underskrevet endelig i 1994. Frem til 2006 ble øvelsene gjennomført annethvert år. Etter dette har øvelsene vært arrangert årlig i samarbeid med redningssentralene i Bodø og Murmansk.

- Akutt forurensning stanses ikke av landegrenser, og avtalen som nå forlenges vil gi befolkningen en større trygghet for en ren og sikker kyst. I regionen er et godt naboskap også verdifullt for innbyggerne, for samhandling og samarbeid over landegrensene bidrar til vekst og utvikling for begge land. Når vi samarbeider med russiske myndigheter om beredskap gir det økt trygghet dersom en akutt hendelse skulle oppstå, sier beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly.

Pressen er velkommen til å overvære seansen på Thon Hotel Kirkenes mandag 8. januar, der representanter for begge lands regionale myndigheter vil være, i tillegg til de samarbeidende organene.

Fra kl. 14 vil det bli presentasjoner og taler før selve signeringen.

Til stede:

Avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet, Petter Meier

Kystverkets beredskapsdirektør, Johan Marius Ly

First Deputy Head of MRS, Dmitry Smirnov

I tillegg til representanter for regionale myndigheter i begge land.

Kontaktperson i Kystverket: Kommunikasjonsrådgiver Marianne Henriksen, tlf: +47 91 91 60 29

Siste nytt