Publisert: , Oppdatert:

Bestilling av årsavgifter 2015 og registrering av ESI-Score

Alle fartøy som ønsker en eller flere årsavgifter, må bestille disse gjennom SafeSeaNet Norway før årsskiftet. Det vil bli utsendt faktura på grunnlag av bestillingen. Avgiftene kan bestilles fra fredag 12. desember 2014.

Følgende årsavgifter kan bestilles:

  • Losberedskapsavgift (lospliktige fartøy)
  • Sikkerhetsavgift i Oslofjorden (Horten VTS)
  • Sikkerhetsavgift i Rogaland (Kvitsøy VTS)

Fartøy som i inneværende år er registrert som innenriksfartøy, vil automatisk få utstedt årsavgiftsfaktura for losberedskapsavgift 2015. Dersom disse fartøyene er avgiftspliktige til en trafikksentral (VTS), må årsavgift for sikkerhetsavgift bestilles i tillegg.

Er det uklart om man skal bestille selv eller om det går automatisk, ta kontakt med Lill-Iren Nibe på telefon 769 86 802, eller på e-post lill-iren.nibe@kystverket.no. Les mer om Kystverkets avgifter her. Når Samferdselsdepartementet har fastsatt satsene for 2015, vil de bli lagt ut på denne siden.

Foreløpig ESI score må sendes til Kystverket før bestilling av årsavgifter. Fra 2015 har Kystverket foreslått at fartøy med høy score på miljøskipsindeksen ”Environmental Ship Index” (ESI) skal få 50 prosent rabatt i losberedskapsavgiften. En forutsetning for å få rabatt er at skipet har fått godkjent ESI (over 50 poeng i totalscore). Forslaget er på offentlig høring og forventes å bli vedtatt medio desember 2014.

Skip som registrerer seg i løpet av desember 2014 vil få sin ESI beregnet og gyldig fra 1. januar 2015. Når nødvendige data om skipene er registrert i ESI-registeret vil den som registrerer skipet få oppgitt en foreløpig ESI score. Godkjent ESI score vil først foreligge og være tilgjengelig for Kystverket og andre interessenter 1. januar 2015.

For at Kystverket skal få beregnet rabatt i årsavgiften allerede for 1. kvartal 2015 og for enkeltseilas fra 1. januar 2015 må Kystverket få tilsendt ”foreløpig ESI score” for skip med ESI score på 50 eller høyere så raskt som mulig nå i desember. Tilbakemelding gis når ESI score er registrert i Kystverkets system.

Kystverket vil i desember legge foreløpig ESI score til grunn, med forbehold om at fakturert losberedskapsavgift vil bli korrigert dersom fastsatt ESI er lavere enn 50. Melding om fartøy med ESI score på 50 eller høyere sendes til: harald.borgo@kystverket.no.

Registrering av ESI: www.environmentalshipindex.org. Se registreringsveiledning her.

Siste nytt