Publisert: , Oppdatert:

Endring i avgiftene for 2015

Samferdselsdepartementet vedtok 19. desember 2014 å øke losavgiftene for 2015 med 3,1 prosent, og innføre rabatt på 50 prosent i losberedskapsavgiften for fartøy med høy score på skipsmiljøindeksen ESI. Sikkerhetsavgiftene økes med 12,0 prosent i gjennomsnitt på grunn av stor trafikknedgang i enkelte områder.

De fastsatte avgiftssatsene tilsvarer de som Kystverket foreslo i den nylig gjennomførte høringen. Kystverket mottok 17 høringsuttalelser i saken.

Både losingsavgiften og losberedskapsavgiften økes med 3,1 prosent, mens farledsbevisavgiften er uendret. Økningen i losavgiftene kommer etter to år på rad med reduksjon i avgiftene.

Sikkerhetsavgiften økes med 12,0 prosent i gjennomsnitt. Økningen varierer fra +7,0 prosent i Oslofjorden, +8,4 prosent i Grenland til +39,2 prosent for Sture og Mongstad. Sikkerhets-avgiften for disse tre trafikksentralene var uforandret fra 2013 til 2014 og er således en justering for to år.

Den store økningen for Sture og Mongstad skyldes stor reduksjon i den betalingspliktige tanktrafikken til terminalene det siste året. Sikkerhetsavgiften for avgiftspliktig trafikk innenfor dekningsområdet til Kvitsøy trafikksentral i Rogaland får ingen endring fra 2014 til 2015. I tillegg til endringen i avgiftene, er det gjort noen mindre endringer i forskrift om sikkerhetsavgifter.  

Årsavgifter

Alle fartøy som ønsker en eller flere årsavgifter må bestille disse gjennom SafeSeaNet Norway før årsskiftet. Det vil bli sendt ut faktura på grunnlag av bestillingen. Årsavgiftene faktureres kvartalsvis og skal betales innen den 1. i hvert kvartal. Ved bestilling av årsavgiftene i SafeSeaNet vil kvartalsbeløpene vises i systemet. Følgende årsavgifter kan bestilles:

  • Losberedskapsavgift (lospliktige fartøy)
  • Sikkerhetsavgift i Oslofjorden (Horten VTS)
  • Sikkerhetsavgift i Rogaland (Kvitsøy VTS)

Rabatt for ESI (Environmental Ship Index)

Fra 2015 kan fartøy med høy score på miljøskipsindeksen ”Environmental Ship Index” (ESI) få 50 prosent rabatt i losberedskapsavgiften. En forutsetning for å få rabatt er at skipet har fått godkjent ESI (over 50 poeng i totalscore). Skip som registrerer seg med ESI score nå i desember får gyldig ESI fra 1. januar 2015.

Les mer om registrering av ESI score og melding til Kystverket her

Relaterte dokumenter

Siste nytt