Publisert: , Oppdatert:

Innfører differensiert farledsbevisordning

1. januar 2015 innfører Kystverket et nytt tre-klasse system for farledsbevis. Den nye farledsbevisordningen er mer fleksibel og oversiktlig for navigatører, og gir større rettigheter til erfarne navigatører.

Det blir også innført en helt ny klasse 3-farledsbevis for rederier som kan benytte farledsbevis assessorer til utsjekk av sine navigatører.

Store endringer i ny lospliktforskrift

I den nye forskriften − Forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis (lospliktforskriften) – som blir innført 1. januar 2015, blir dagens farledsbevis videreført som klasse 2. I tillegg innføres det klasse 1 og klasse 3 farledsbevis.

Klasse 1-farledsbevis blir gjeldende for navigatører som har mye erfaring og hyppige anløp innenfor ett område og gir innehaveren flere rettigheter, eksempelvis retten til å føre skip i farleder hvor farledsbevis tidligere ikke var gyldig.

Klasse 3-farledsbevis gjelder for de som seiler såkalt lavrisiko fartøy som er 100 meter eller mindre, er utstyrt med ECDIS, og som ikke har tungolje eller farlig eller forurensende last om bord. Innehavere av klasse 3-farledsbevis kan ta prøve med assessor istedenfor los.

Tilpasset navigatørens behov

Farledsbeviset har alltid hatt begrensninger ulike steder på kysten, og dette vil også gjelde under den nye forskriften. Men innføringen av klasse 1-farledsbevis vil medføre at disse begrensningene mykes opp flere steder.

Kystverket gjennomfører en risikobasert gjennomgang av alle lokale begrensninger for farledsbevis, hvor 19 av farledene nå er gjennomgått. Dette arbeidet har medført endringer i begrensninger som også vil gjelde fra 1. januar 2015. Endringene står beskrevet i vedlegg 3 til lospliktforskriften.

Seniorrådgiver i Kystverket Sten Terje Falnes, som har fagansvar for farledsbevisordningen i Kystverket, mener den nye farledsbevisordningen ivaretar sjøsikkerheten på en god måte.

− Den nye klassifiseringen ivaretar sjøsikkerheten, samtidig som den tar bedre hensyn til navigatørens erfaring og rederienes varierende behov.

Nye grenser for gyldighet

Mens dagens farledsbevis har en gyldighet på tre år, vil klasse 2- og 3-farledsbevis fra nyåret ha fem års gyldighet. Klasse 1-farledsbevis vil på grunn av utvidede rettigheter og strengere krav ha en gyldighet på to år.

Etter farledsbeviset ble digitalisert i desember 2013 er hele kysten blitt delt opp i representative prøveområder. Det betyr at det blir gjennomført et mindre antall praktiske prøver nå enn tidligere. De representative prøvene vil bare være gjeldende for klasse 2- og 3-farledsbevis, mens prøver for klasse 1-farledsbevis vil gjelde spesifikke områder med høyere krav til kompetanse.

Innfører prøver med assessor

Den nye farledsbevisordningen åpner dermed for at erfarne navigatører med godkjent assessorkurs kan gjennomføre farledsbevisprøver, dersom de selv har farledsbevis for området. Assessorkurset vil gå over to dager og blir gjennomført i Kystverkets lokaler i Haugesund.

Prøve med assessor vil gjelde for klasse 3-farledsbevis, mens for klasse 1- og 2-farledsbevis prøver blir det krav om å bruke statslos som sensor, som i dag.

− Vi har ennå ikke fastsatt dato for oppstart av første kurs, men vi satser på å være klar til å ta i mot de første kurselevene i løpet av februar 2015, opplyser Falnes.

Mer informasjon kommer

De nye reglene fremgår av den nye forskriften om losplikt og bruk av farledsbevis som vil tre i kraft 1. januar 2015. Forskriften blir publisert på Kystverkets nettsider så snart den er fastsatt. Informasjon om farledsbevisordningen på Kystverkets nettsider vil oppdateres innen 1. januar 2015.

Etter at farledsbeviset ble digitalisert i meldingssystemet SafeSeaNet Norway (SSN N) er over 1900 av totalt 2800 farledsbevis blitt digitalisert. De som har registrert seg som brukere i SSN N kan allerede nå se og teste ut deler av oppdateringene i farledsbevisordningen som blir innført permanent 1. januar.

Siste nytt