Publisert: , Oppdatert:

Klart for ordinær losplikt ved Svalbard

Fra 1. januar er alle store fartøyer som trafikkerer farvannene ved øygruppa pålagt å bruke los. Slik vil en forhindre sjøulykker og skade på miljø i det sårbare området.

Losplikten har blitt innført trinnvis. I 2014 var det kun ekspedisjonscruiseskip som var unntatt.  Fra 1. januar 2015 vil der altså være full losplikt. De samme reglene for losplikt gjelder da Svalbard som på fastlandet. Det vil si at fartøy på 70 meter eller mer og passasjerfartøy på 24 meter eller mer er lospliktige ved seilas innenfor grunnlinjene. For fartøy med farlig last er lengdegrensene kortere. 

Farledsbevis
Navigatører med farledsbevis kan seile uten los. Farledsbevis utstedes til navigatører som har erfaring med seilas i de farledene eller områdene farledsbeviset gjelder for. Dette kan utstedes etter at navigatøren har gjennomgått en teoretisk og praktisk prøve. Bestemmelsene er de samme for farledsbevis ved Svalbard og langs kysten av fastlandet. 

Man forventer rundt 200 losingsoppdrag kommende år. Hovedsesongen for losing vil være juni til november, men er farvannene isfrie vil der kunne foregå losinger hele året. 

Losbestilling
Der er ikke fast stasjonerte loser på Svalbard. Det er derfor ønskelig at bestilling av los skjer så tidlig som mulig – helst minst to dager i forkant. Bestiller man los ved reisens start, kan man heller oppdatere antatt ankomsttid underveis. Dette for å unngå ventetid. 

Los bestilles på ordinært vis 
Artikkel om losarbeidet ved Svalbard

Siste nytt