Publisert: , Oppdatert:

Konkurranseutsetter tilbringertjenesten for los

Kystverket konkurranseutsetter sin tilbringertjeneste for los. I dag kunngjøres invitasjonen om å delta i konkurransen.

Dette gjøres på oppdrag fra Regjeringen. Hensikten med å konkurranseutsette er å oppnå en mer kostnadseffektiv tjeneste, uten at det skal gå på bekostning av dagens gode sikkerhets- og  servicenivå.

Dette gjøres i to trinn: en kvalifisering av leverandører og en påfølgende konkurranse.

- Vi går bredt ut for å oppnå god konkurranse, sier kystdirektøren.

Dagens tjeneste er landsdekkende og døgnkontinuerlig. Kystverket konkurranseutsetter hele kysten delt inn i syv geografiske områder, tilsvarende dagens syv losoldermannskap. Tilbringertjenestens budsjett for 2014 er på rundt 200 millioner.  Kontraktene som lyses ut har en varighet på 10 år.

Frist for levering av dokumentasjon for prekvalifisering er 6. februar. Utsendelse av konkurransegrunnlag til inviterte leverandører vil skje ultimo februar. Tilbudsfrist settes sannsynligvis til begynnelsen av august. Kontraktsforhandlinger vil skje høsten 2015. Man tar sikte på å signere kontrakt med valgte leverandører i oktober.

Utlysningen på Doffin

Kontaktpersoner:
Per Erik Juvkam
Seniorrådgiver Innkjøp/anskaffelser
tlf. 95037008 (frem til 22.12)

Gabriel Skofteland
rådgiver Innkjøp/anskaffelser
tlf. 90026735

Siste nytt