Publisert: , Oppdatert:

99,8 prosent oppetid for navigasjonsinnretninger i 2013

I 2013 var oppetiden for de 5865 navigasjonsinnretningene med lys som Kystverket har langs kysten av Norge på 99,8 prosent

Tilgjengelighetsstatistikken (slukkestatistikken) ved overgangen fra 2013 til 2014 for fyr, lykter, lanterner, lysbøyer og radarsvarere som er eid av Kystveket viser at oppetiden var på 99,8 prosent. Tallene for innretninger eid av andre enn Kystverket var 99.42 prosent. 

Det er Senter for farled, fyr og merker (FFM) i Kystverket som samler inn og rapporterer tilgjengelighetsstatistikken.

Alle i én kategori

IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) deler navigasjonsinnretninger inn i tre kategorier, med forskjellige mål. Kystverket har valgt at alle navigasjonsinnretninger med lys skal følge det som er IALASs kategori 1- og som har det strengeste krav til tilgjengelighet med 99.8 prosent.

– I denne kategorien faller i hovedsak de innretningene som gir navigasjonsveiledning med lyssignal eller annet signal i hoved- og biledene – herunder også de innretningene som gir landkjenning, forklarer leder for FFM i Kystverket, Roger Njord Svinø.

Strengere krav enn IALA

Den operative oppetiden for innretningene er beregnet på grunnlag av data fra slukkearbeidsordrer fra regionkontorene i Kystverket eller Kystverket Rederi. Datakvaliteten avhenger av om alle slukninger er korrekt registrert med arbeidsordre i FDV-systemet (Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholds-systemet).

Slukkeperioden blir beregnet på bakgrunn av ”tent dato - slukket dato + 1” – altså at når tent dato og slukket dato er like, blir det beregnet som et slukkedøgn.

Anbefalingene fra IALA regner tilgjengeligheten målt over tre år. Minimumskravet til IALA er at ingen individuelle navigasjonsinnretninger skal være mindre tigjengelig enn 95 prosent - målt over tre år.

– I Kystverket har vi i praksis lagt egne, interne krav. Disse er strengere, og måler tilgjengeligheten på alle AtoN basert på kategori 1 og gjennom ett år. Ikke målt over tre år, som er anbefalingene fra IALA. Kystverket ligger dermed godt innenfor det som blir krevd av Samferdselsdepartementet, ved å være i samsvar med internasjonale retningslinjer, forklarer Svinø.

Navigasjonsinnretninger eid av Kystverket 

År Innretninger Slukninger Slukkedøgn Tilgjengelighet
2009   5517 786 6979 99,65
2010 5655 694 6105 99,70
2011 5739 807 6380 99,70
2012 5800 750 6616 99,69
2013 5865 808 4831 99,8

 

 

 

Fakta

International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA)

  • Internasjonal, ikke-statlig, teknisk organisasjon som arbeider for å harmonisere maritime tjenester og maritim infrastruktur og utvikle internasjonale retningslinjer og standarder.
  • Organisasjonen gir ansvarlige myndigheter, produsenter og konsulenter innen maritime tjenester og infrastruktur mulighet til å utveksle erfaringer og resultat.
  • I IALAs tekniske komiteer møtes eksperter fra hele verden med formål å utvikle felles standarder og retningslinjer. Kystverket deltar aktivt i flere av IALAs komiteer og forum som utfører arbeid av faglig og strategisk betydning for Kystverket
  • Norge er i tillegg representert i IALAs øverste råd (IALA Council) ved kystdirektøren. Kystverket leder også Pilotage Authority Forum.

Relaterte dokumenter

Siste nytt