Publisert: , Oppdatert:

Folkemøte om Borg-prosjektet

Reguleringsplaner for deler av Borg-prosjektet ble nylig lagt ut på ny høring. Mandag 10. februar klokken 18 arrangeres derfor et folkemøte på Hvaler rådhus, der alle interesserte er velkomne til å delta.

Utbedringen av seilingsleden fra ytre Oslofjord og opp til Borg havn, som ligger i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold, har sin bakgrunn i at det er en krevende seilas. Det er flere utsatte områder i den om lag 18 km lange leden, med utstikkende grunner som gjør at fartøyene må foreta mange kursendringer. I Røsvikrenna er det til tider sterk strøm, og sammen med sidevind og en smal led gjør det at denne delen av seilasen er ekstra krevende.

– Av hensyn til fremkommelighet, kapasitet og trafikksikkerhet skal Kystverket derfor gjøre innseilingen til Borg havn bredere og dypere. Seilingsleden skal utvides fra 90 meter til 150 meter og utdypes ned til 13 meter. Snuplassen i Fuglevikbukta skal også utvides, forklarer Kystverkets prosjektleder Eivind Edvardsen.

Ny høring og folkemøte

Nylig ble reguleringsplanene for Borg del II, som består av farleden med utdypingsområder mellom Røsvikrenna og Oslofjorden, deponiområdene Møkkalasset og Svaleskjær samt snuplass ved Fuglevikbukta, lagt ut på ny høring med frist for uttalelse 19. mars. I den anledning inviterer Hvaler kommune sammen med Kystverket og Fredrikstad kommune nå til folkemøte på Hvaler rådhus mandag 10. februar kl. 18.

– Alle interesserte er velkomne til å delta. Her blir det gitt informasjon om målsetting og omfang av det planlagte tiltaket, om hvilke endringer som er gjort etter forrige høring, samt at det blir mulighet til å gi innspill til det videre planleggingsarbeidet, forteller Edvardsen.

Godt samarbeid er en suksessfaktor

Han påpeker at Kystverket som prosjekteier ønsker et nært og godt samarbeid med interessenter, berørte naboer og grunneiere i de berørte områdene og tar derfor sikte på å gi informasjon om prosjektet både på dette folkemøtet og i tida som kommer.

Videre trekker han frem det gode samarbeidet som er etablert mellom kommunene, fylkesmannen, Miljødirektoratet, Ytre Hvaler Nasjonalpark, Kystverket med flere om et krevende prosjekt som berører viktige natur- og friluftsområder.

– Det har vært en suksessfaktor for prosessen som har ledet frem til de nye plandokumentene. I så store og komplekse prosjekt er det viktig at alle involverte og berørte parter er med på å dra i samme retning, understreker Edvardsen.

Kontaktpersoner:

Prosjektleder Eivind Edvardsen, Kystverkets senter for utbygging,
tlf. 975 20 082
Prosjektmedarbeider Kristine Pedersen-Rise, Kystverket Sørøst,
tlf. 370 19 717

Siste nytt