Publisert: , Oppdatert:

Gir raskere respons ved oljeforurensning

Nylig ble nok et oljevernsystem som sikrer hurtig innringning av en havarist utplassert på losstasjonen på Hvasser i Vestfold.

– Målet er å kunne utnytte de kapasitetene vi allerede har i Kystverket – i form av losbåter – og hos Redningsselskapet, og etablere en beredskap som sikrer at vi i løpet av en responstid på seks timer skal kunne iverksette tiltak og innringning av havarister langs hele norskekysten, forteller overingeniør Ola Kolbjørn Jordheim i Kystverkets beredskapssenter.

Etter å ha testet og utprøvd ulike ”hurtig-innringningssystemer” falt valget på Boombag med 200 meter oljelense EP 350 som det mest hensiktsmessige systemet til dette formålet.

Tidligere har Kystverket utplassert tilsvarende utstyr på en miljølekter ved losstasjonen på Hvaler i samarbeid med Redningsselskapet, og i løpet av året skal enda flere losstasjoner bli utstyrt med slike system.

Tiltaket er i tråd med anbefalingene som ble gjort i Kystverkets beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensing fra skipstrafikk og i tildelingsbrevet til Kystverket for 2014.

Siste nytt