Publisert: , Oppdatert:

Innholdsrik kursuke for tilsynslagene

De fem tilsynslagene i Kystverket har vært på en uke med intensiv og innholdsrik kursing i Ålesund. De 38 deltagerne har vært igjennom alt fra livreddende førstehjelp, via overflatbehandling av mur, tre og stål, og til sikker navigering og bruk av elektroniske sjøkart.

– Dette er en gruppe som jobber med vedlikehold av fyrstasjoner og andre navigasjonsinnretninger langs hele kysten. De er rett og slett tusenkunstnere og skikkelige håndverkere som gjør jobben sin ute i ledene - ofte langt fra fastland – i all slags vær. Det sier seg selv at de må ha omfattende kunnskap, og at det er behov for faglig påfyll, forklarer Hege Natland. Hun er avdelingsleder for mannskapsresurser i Kystverket rederi.  

Faggruppe

Det er i alt fem tilsynslag i Kystverket – fordelt med ett på hver region. Totalt omfatter det 40 personer.

Frem til 2009 hørte tilsynslagene til i regionene. Selv om de fortsatt gjør sitt arbeid i dedikerte regioner, er de nå organisert under Kystveket Rederi. Det betyr at de siden 2009 i praksis har stått samlet og sterkere som én faggruppe.   

– Og det gjør det enda viktigere å samles. På disse kursene er det ikke bare nye ting som læres. Det, og det å vedlikeholde og å styrke kunnskap, er selvfølgelig viktig, men å kunne utveksle erfaringer blir vesentlig. Alle jobber med de samme tingene, men de kan møte på forskjellige utfordringer ut fra både geografiske og værmessige forhold. Da er det veldig greit å ha lært av andres erfaringer, påpeker Natland  

Faglig og sosial fulltreffer

– Det har vært en innholdsrik og bra uke. Ikke minst er jeg glad for at de har fått opp gode bolker i programmet, og i år har det vært bedre enn tidligere. Faglig har verdien vært god, og det er bra for oss at det er lik opplæring og felles informasjon til alle tilsynslagene. Sosialt er det også svært bra å treffes på denne måten, oppsummerer fagarbeider Fredrik Pedersen. Han jobber ved Hvasser tilsynslag i Sørøst.

Fra programmet trekker Pedersen spesielt frem turen alle deltagerne hadde til fyrmuseet i Dalsfjorden.

– Flott at det ble gjort plass til en slik tur. Det ble jo først og fremst et sosialt innslag, men også svært lærerikt, sier han.

Historikk

På fyrmuseet i Dalsfjorden ble gruppen tatt i mot av en entusiastisk gjeng av tidligere Kystverkansatte. Fyrarbeidere og tilsynslag fra hele landet har mange krysningspunkter i felles historie.

– Det gjorde inntrykk å seile forbi båten ”Hellnes” som lå ved Borgarøya. Denne ble brukt av fyrarbeiderne fra Dalsfjorden som bygde opp igjen fyra i Finnmark etter tyskernes ødeleggelser under krigen, forklarer Hege Natland. 

På museet fikk de fortalt og illustrert hvordan Fyrdirektøren sendte ut mobilisering allerede i 1943 til fyrvesenet om å være klar for å bygge opp igjen fyr i Finnmark. Dette var en nødvendig forutsetning for å frakte forsyninger til området.

Flere fra tilsynslaget i Troms og Finnmark har bakgrunn som fyrmestere eller fyrbetjening på disse fyrene. Frank Håkonsen var den siste som gikk av tørn som fast fyrbetjening på Bøkfjord fyr i 2006.

Oddbjørn Lyngnes, styrmann på MS ”Villa”, er fra Dalsfjorden og gikk av med pensjon i 2013. Han kunne fortelle at han var tredjegenerasjon, både på mors- og farssida, som jobbet i fyrvesenet.  Bestefaren hans var blant annet med på gjenreisingen av Slettnes fyr.
Innholdsrikt program

Kurset som tilsynslagene var igjennom i Ålesund varte i fem dager. I løpet av disse dagene var deltagerne gjennom: 

  • Klatring og nedfiring
  • Førstehjelp
  • Tilstandsgrad på installasjoner de jobber på
  • Nyutvikling, nye standarder og ny farledsnormal – konsekvenser for tilsynslagene
  • Kvalitetssystem
  • Prosedyrer for tilsynslag og sikker jobbanalyse
  • Besøk til Fyrmuseet i Dalsfjorden, med innlagt stopp ved objekter/installasjoner
  • Overflatebehandling av mur/betong, stål og tre
  • Drift og vedlikehold av småbåter
  • Sikker navigering og bruk av elektroniske kart.

Siste nytt