Publisert: , Oppdatert:

Samferdselsministeren besøkte Kystverket i Haugesund

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk innblikk i Kystverkets maritime tjenester og systemer for forebyggende sjøsikkerhet under et besøk hos Kystverket Vest i Haugesund 4. februar. Statsråden fikk også omvisning ombord i OV ”Utvær”, som har sitt virkeområde på Sørvestlandet.

− Det har vært et nyttig og inspirerende besøk, og det var interessant å se hvordan Kystverket har tatt i bruk teknologi for å effektivisere egen drift og for å bedre kommunikasjonen mellom ulike etater, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

− Jeg opplever Kystverket som en veldig fremoverlent etat som arbeider mye med å utvikle tjenester for økt effektivitet og brukervennlighet.

Testet ny simulator

Under besøket fikk statsråden prøve seg som sjøtrafikkleder i Kystverkets nye VTS-simulator. Simulatoren skal brukes som en del av opplæringen til sjøtrafikkledere som regulerer og overvåker skipstrafikken, og gir mulighet for å trene på håndtering av trafikksituasjoner og uønskede hendelser til sjøs. Sjøtrafikkledere kan også teste prosedyrer i praksis.

− Simulatoren er enda et godt eksempel på hvordan vi legger til rette for kompetanseutvikling i Kystverket. For sjøtrafikksentraltjenesten vil det være et viktig verktøy som gjør det mulig å øve i en realistisk setting, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

Det nye simulatorbaserte opplæringsprogrammet er tett knyttet opp mot Kystverkets pågående fornying av sjøtrafikksentraltjenesten. Innen 2018 skal Kystverkets fem sjøtrafikksentraler oppgraderes med nye tekniske og operative systemer som vil være basert på det nyeste innenfor integrasjonsteknologi.

Forenkling og digitalisering i fokus

Kystverkets arbeid med forenkling og digitalisering av maritime tjenester var et av hovedtemaene under besøket. Den elektroniske meldingstjenesten SafeSeaNet Norway ble vist som et eksempel på Kystverkets forenkling og effektivsering av skipsmeldinger fra skipsfarten til ulike norske myndigheter.

Fra systemet ble etablert i 2005 har antallet elektroniske skipsmeldinger i meldingssystemet økt fra 7500 til hele 99 000 i 2013. Innen 2015 forventes antallet skipsmeldinger å øke enda mer med integrering av havner i systemet. 

Ombord i ”Utvær”

Besøket hos Kystverket Vest ble avsluttet med en tur om bord i Kystverkets multifunksjonelle fartøy OV "Utvær" som skysset statsråden videre til Haugesundkonferansen, hvor han skulle holde et innlegg for maritim næring.

Ombord fikk han demonstrert fartøyets ulike muligheter. Fartøyet har to hovedoppgaver, vedlikehold av navigasjonsinnretninger fra Stad i nord til Tananger i sør og oppsamling av olje under statlige oljevernaksjoner.

− Det er et flott fartøy med mange gode egenskaper, og det var veldig kjekt å oppleve entusiasmen til de som jobber ombord. De trives åpenbart i arbeidet og er stolte av å jobbe i Kystverket, sa Solvik-Olsen etter omvisningen ombord.

OV ”Utvær” er utrustet med integrert oljeopptakersystem som gjør det mulig å iverksette oljeverntiltak raskere og mer effektivt. Fartøyet er også utrustet med varmesøkende kamera og slepefunksjon, slik at det vil kunne bistå under redningsaksjoner og ved slep av fartøy.

Siste nytt