Publisert: , Oppdatert:

Registrerer flere seilaser med farledsbevis

Kystverkets satsing i senere år på digitaliserte tjenester for sjøfarende har gitt gevinster. I 2013 ble det registrert en økning på hele 14 prosent i antall seilaser med farledsbevis.

Økningen skyldes ikke alene at bruken av farledsbevis stiger, men også at registreringen av seilaser med farledsbevis har blitt bedre blant innenriksfarten. I tillegg skyldes rundt 2000 av økningen på 7800 seilaser en mer fullstendig rapportering hos skip i fast rute.

Skipsfartens utvidet bruk av meldesystemet SafeSeaNet Norway de siste årene har også ført til en mer komplett rapportering av seilaser til norske myndigheter, inkludert Tollvesenet, Politiet, Forsvaret og Sjøfartsdirektoratet.

I tillegg til innføring av automatisk registrering av seilaser som lospliktige seilaser i SafeSeaNet Norway har også overgangen fra felles brukerpålogging for firmaer til personlig brukerpålogging også ført til at Kystverket får en mer nøyaktig oversikt over lospliktige seilaser.

Mer effektiv saksbehandling

Innføringen av e-Farledsbeviset i fjor høst viser seg også å gi gevinster i form av økt kvalitet og effektivitet i Kystverkets saksbehandling av farledsbevis. Kystverket innvilget i løpet av en måned 80 søknader, og i samme periode ble det gjennomført over 160 beslutningstiltak. Hvert steg i søknadsprosessen er i dag sporbar og blir dokumentert elektronisk.

I januar 2014 er det registrert over 2870 aktive og gyldige farledsbevis i Kystverkets database.

− Navigatørene er nok blitt flinkere til å føre inn alle seilasene fordi de ser verdien av det. Nå får navigatørene bruke rapporterte data om seilaser som dokumentasjon for farledsbevis, opplyser seniorrådgiver Sten Terje Falnes i Kystverket.

Økning i lospliktig trafikk

I 2013 registrerte Kystverket over 107 000 seilaser langs norskekysten. Antall lospliktige seilaser økte med hele 6,9 prosent. Om lag tre prosent av disse kan knyttes til en økt registrering av lospliktige seilaser. Den reelle økningen i lospliktig trafikk ligger derfor på rundt fire prosent.

Ettersom flere seilaser i 2013 gikk med farledsbevis har det vært en liten reduksjon på 1,7 prosent i antall seilaser med los om bord.

Siste nytt