Publisert: , Oppdatert:

Nytt losnaust etablert på Fedje

Lostjenesten i Bergensområdet har fått et nytt og moderne losnaust på Fedje. Losnaustet vil stasjonere 11 losbåtførere og losbåten ”Los 116” som betjener innseilingene til Sture og Mongstad og innseilingen til Bergen, og tilby overnattingsmuligheter for loser i transitt.

− Det nye losnaustet erstatter en gammel bygning som var i svært dårlig stand og som ikke tilfredsstilte dagens arbeidsmiljøbestemmelser. Dette i tillegg til behovet for økt lugarkapasitet for loser i transitt, gjorde valget om å erstatte det gamle med et nytt bygg enkelt, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest.

− Vi har nå fått et flott og moderne bygg som ivaretar overnattingsbehovet i lostjenesten og et godt arbeidsmiljø.

Nybygget har et bruksareal på 204 kvadratmeter fordelt på to etasjer, og inneholder fem lugarer som primært skal benyttes til hviletid av transitt-loser som har loset over lange distanser. I tillegg er det kontor, oppholdsrom, og et verksted for vedlikehold av losbåten. Kaiplassene utenfor losnaustet er tilrettelagt for rask utrykning ved losoppdrag.

− Vi har slitt med begrensede overnattingsmuligheter for både loser og losbåtførere. Losbåtførerne, som jobber 12 timers vakter en uke om gangen på Fedje, har ikke hatt noe sted å oppholde seg mellom vaktene, og transitt-loser har ofte måttet bruke losbåten for hviletid mellom oppdragene. Disse utfordringene har vi nå løst, sier losoldermann Kjell Asle Djupevåg.

Lostjenesten i Bergensområdet betjener et av de mest trafikkerte kystområdene langs norskekysten. Årlig utfører Kystverket 9000 losoppdrag i Hordaland, i forbindelse med lospliktig trafikk i innseilingen til Bergen fra nord og all tankskiptrafikk til og fra Statoil Sture og Mongstad. På det travleste utfører losbåten på Fedje opp mot 30 oppdrag i døgnet.

Losbåtførerformann Jostein Uthaug ved Fedje losstasjon er glad for at han og kollegaene i lostjenesten har fått et behagelig sted å oppholde seg når de er på jobb, og at de har fått et bygg som tåler dårlig vestlandsvær og de verste høststormene.

− Vi opplevde stadig oversvømmelser i oppholdsrommet i det gamle losnaustet. Den tida er heldigvis forbi. Nå har vi fått en skikkelig bolig med gode bekvemmeligheter, hvor både losbåtførere og loser kan få mest mulig effektiv hviletid mellom vaktene, sier Uthaug.

Fakta

Lostjenesten utfører årlig rundt 45 000 oppdrag på landsbasis. Over 9000 av disse utføres i Bergensområdet.

Lostjenesten skal trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å sørge for at fartøy som ferdes i norsk farvann har navigatører om bord med tilstrekkelig kompetanse til å foreta sikker seilas.

Om bord i fartøyet fungerer losen som en rådgiver som tilfører mannskapet nødvendig kunnskap om farvannet under seilas til og fra norske havner.

På landsbasis har Kystverket i underkant av 290 loser i tjeneste.

Losene border fartøyet ved utpekte bordingsmerker langs kysten ved hjelp av losbåt eller helikopter.

Lostjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året, og er finansiert av avgifter betalt av skipsfarten som benytter seg av tjenesten.

Siste nytt