Publisert: , Oppdatert:

Flere havner får senket sikringsnivå

Kystverket besluttet i går å senke det maritime sikringsnivået fra nivå 2 til nivå 1 (normalsituasjon) på noen grupper av havneanlegg som er vurdert som mindre risikoutsatte. Dette vil i utgangspunktet si enkelte mindre havneanlegg med begrenset godsomslag og anløp, spesielt havneanlegg for mottak og utskipning av tømmer, stein, grus, asfalt, skrapjern og lignende typer gods. Kystverket fortsetter nedtrappingen i dag, og har nå senket sikringsnivået på ytterligere grupper av havneanlegg.

De aktuelle havneanleggene har fått egen melding om dette fra Kystverket. De havneanleggene som fortsatt skal operere på sikringsnivå 2 er ferge- og passasjerterminaler for utenlandsferger og havneanlegg som betjener cruisefartøy, i tillegg til havneanlegg tilknyttet olje- og gassproduksjon, forsyningsbaser og havneanlegg som håndterer farlig gods.

Dersom det ikke skjer endringer i trusselsituasjonen, vil Kystverket vurdere å senke sikringsnivået på disse havneanleggene i løpet av morgendagen. Det vil da bli sendt ut melding om dette til de havneanleggene det gjelder.

I forbindelse med den foreliggende trusselsituasjonen i Norge vurderer Kystverket fortløpende behovet for å endre det maritime sikringsnivået. Dette gjøres på bakgrunn av råd og etter dialog med politiet.

Kontaktperson:

Solveig Moe Frøland
kommunikasjonsdirektør
922 08089

Siste nytt