Publisert: , Oppdatert:

Fremtidens oljevernteknologi

Kystverket samarbeider med Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) og inviterer norske og internasjonale selskap til å fremme forslag til utvikling av ny og forbedret oljevernteknologi.

Prosjektet som kalles "Oljevern 2015" søker spesielt etter ideer og konsepter som kan svare på utfordringer i forhold til oljeutslipp fra skip eller industri i nordiske farvann og havområder. Arktisk oljevern knyttet til økt skipsfart og oljeutvinning i disse områdene med oppsamlingsteknologi, dispergering, fjernmåling, brenning og andre relevante tema, er av særlig interesse.

 Det vil gjennomføres en prosess rundt utvelgelse av mulige prosjekter og det vil ytes finansiell støtte til de prosjektene som velges ut for gjennomføring. Prosjektet ”Oljevern 2015” presenteres på Quality Airport Hotell, Sola 9. september kl. 0900-1530.

For mer informasjon og påmelding:

http://www.nofo.no/Teknologiutvikling/Oljevern-2015/

www.nofo.no

NOFO har nå kunngjort utlysningene til teknologiutviklingsprogrammet
Oljevern 2015. Frist for levering av prosjektideer er 7. oktober. 2014.

NOFO have now published the call of proposals for Oil Spill Response 2015. Deadline for submission of project ideas is set to October 7th 2014.

Presentasjonene som ble vist 9. september 2014 kan
lastes ned som pdf her

Presentations shown on September 9th 2014 can be downloaded hereSiste nytt