Publisert: , Oppdatert:

Gjenoppretter normalt sikringsnivå i norske havner

På bakgrunn av trusselsituasjonen i Norge, hevet Kystverket torsdag i forrige uke det maritime sikringsnivået i alle norske havneanlegg. Dette gjaldt for alle norske havneanlegg som er omfattet av ISPS-koden. Nivået ble da hevet fra normalnivå - 1 - til sikringsnivå 2. 

I løpet av de siste dagene har Kystverket hatt en gradvis nedtrapping til sikringsnivå 1 basert på en risikovurdering av typer havneanlegg. I dag senket Kystverket sikringsnivået på de siste gruppene havneanlegg, slik at alle norske havneanlegg nå opererer på sikringsnivå 1 (normalsituasjon).

Kystverket vurderer fortløpende behovet for å endre det maritime sikringsnivået. Dette gjøres på bakgrunn av råd og etter dialog med politiet.

 

Mer om Kystverkets arbeid med sikring av norske havner. 

 

Kontaktperson:

Solveig Moe Frøland
kommunikasjonsdirektør
922 08089

Siste nytt