Publisert: , Oppdatert:

Høring - forskrift om krav til slepebåt for flyttbare innretninger i territorialfarvannet

Kystverket sender med dette forslag til forskrift om krav til slepebåt for flyttbare innretninger i territorialfarvannet på høring.

Høringsdokumenter:

Eventuelle merknader til forslaget kan sendes Kystverket per post til Kystverket, serviceboks 1502, 6025 Ålesund eller per e-post til post@kystverket.no.

Høringsfristen er 10. oktober 2014.

Spørsmål vedrørende høringen kan rettes til:
- Seniorrådgiver Jeanette Assev-Lindin på e-post: jeanette.assev-lindin@kystverket.no eller telefon 70 23 10 75
- Losoldermann for Vestlandet sjøtrafikkavdeling Kjell Asle Djupevåg på e-post kjell.asle.djupevag@kystverket.no eller telefon 958 33 403
eller losoldermann for Rogaland sjøtrafikkavdeling Henry Djupvik på e-post henry.djupvik@kystverket.no eller telefon 971 53 690.

Siste nytt