Publisert: , Oppdatert:

Høring av utkast til ny lospliktforskrift og endring av forskrifter under losloven

Kystverket har sendt på høring forslag til ny forskrift om losplikt og bruk av farledbevis (ny lospliktforskrift), samt forslag til flere endringsforskrifter. Høringen er en oppfølging av NOU 2013:8 og Prop. 65 L. Frist for høringsinnspill er 5. oktober 2014.

Forslagene innebærer i hovedsak en oppfølging av anbefalinger som fremkommer i NOU 2013:8, Samferdselsdepartementets vurderinger i meldingsdelen av Prop. 65 L og forslaget i proposisjonen til ny lov om losordningen (losloven). Ny lospliktforskrift og endringer i eksisterende forskrifter under losloven skal tre i kraft 1. januar 2015, samtidig som den nye losloven trer i kraft.

Høringsdokumenter:

  1. Høringsbrev
  2. Utkast til forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis
  3. Merknader til forskrift om losplikt og farledsbevis
  4. Informasjonsdokument som viser endinger i forhold til gjeldende lospliktforskrift
  5. Utkast til endringsforskrifter

Vi ber om at eventuelle merknader sendes til Kystverket innen 5. oktober 2014. Merknader kan sendes per post til Kystverket, Serviceboks 1502, 6025 Ålesund eller per e-post til post@kystverket.no. Vennligst merk svaret med vår referanse 2014/1924.

Spørsmål vedrørende høringen kan rettes til Henning O. Teigene eller Kjetil Borhaug på telefon 70 23 10 51/48 eller per e-post til henning.osnes.teigene@kystverket.no eller kjetil.borhaug@kystverket.no.

Det inviteres til dialogmøte om høringen. Møtet vil bli holdt i Ålesund og tentativ dato for møtet er mandag 1. september 2014. Vennligst meld deltagelse til Henning O. Teigene på e-post henning.osnes.teigene@kystverket.no for å motta detaljer om møtet.

Relaterte dokumenter

Siste nytt