Publisert: , Oppdatert:

Økt terrortrussel

PST (Politiets sikkerhetstjeneste) har gått ut med informasjon om at det foreligger en konkret terrortrussel mot Norge. Trusselens mål og tidspunkt for gjennomføring er ukjent. På denne bakgrunn har Kystverket bedt alle havner og havneanlegg utvise ekstra årvåkenhet, og vurdere egne sikringstiltak.

Kystverket vurderer fortløpende behovet for å heve det maritime sikringsnivået, i samråd med politiet. En heving av sikringsnivå kan være aktuelt for alle eller noen bestemte grupper av havner og havneanlegg.
Dersom Kystverket hever sikringsnivået, vil det sendes ut melding til de havner og havneanlegg dette gjelder.
Kystverket har egen vaktordning for havnesikring som tar seg av dette.

En eventuell oppdatering av saken vil følge her på www.kystverket.no

 

Solveig Moe Frøland
kommunikasjonsdirektør
922 08089

Siste nytt